W związku z sytuacją epidemiczną spotkania otwarte wspólnoty Theoforos zostają zawieszone do odwołania.