Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd.

Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej. 

Osoby, które chcą dołączyć do Modlitwy Jedności mogą zgłaszać się,
pisząc na adres:   lomza.theoforos@gmail.com.
Zostanie im przydzielona konkretna dziesiątka Różańca Świętego.

Zapraszamy serdecznie do wspierania nas swoją modlitwą.

Wykaz tajemnic na grudzień 2020r.

Osoby odmawiające
Tajemnice Radosne Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Ewa M, Paweł D, Elżbieta S., Martyna i Robert T.
Nawiedzenie Świętej Elżbiety Grażyna K, Artur M,
Narodzenie Pana Jezusa Wojciech i Wioletta W, Marta A., Tadeusz G.
Ofiarowanie Jezusa w świątyni Antoni i Krystyna S, Ewa C. Mariusz L. Monika L.
Odnalezienie Jezusa w świątyni Krzysztof R, Maria J, Monika i Rafał P-A.
Tajemnice Światła Chrzest Jezusa w Jordanie Kamil K, Iza i Kamil Sz, Iwona S. Marian P.
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej Natalia B, Aleksandra M, Anna i Paweł K. Ania J.
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Ewa G, Marzena i Karol T, Lidia Ch, Grażyna Ko.
Przemienienie Pańskie na górze Tabor Janina R, Elwira i Wojciech Sz, Leszek D, Jadwiga D.
Ustanowienie Eucharystii Halina R, Edyta W., Krystyna G., Weronika J.
Tajemnice Bolesne Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Monika S, Kasia i Sławek O., Janusz i Aneta
Biczowanie Jezusa Ks.Jacek, Tomek P, Kamil F., Barbara K.
Cierniem ukoronowanie Jezusa Jakub S, Elżbieta A., Marek i Izabela A. Krystyna C.
Dźwiganie krzyża na Kalwarię Barbara Ku, Justyna K, Joanna M, Agnieszka Ż.
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Henryka F, Kinga W, Justynka S, Krzysztof P.
Tajemnice Chwalebne Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Paulina B, Agnieszka i Andrzej K, Damian W, Monika K.
Wniebowstąpienie Chrystusa Milena B, Iwona K., Bogdan Sz., Agnieszka Z.
Zesłanie Ducha Świętego Agnieszka, Natalia i Wojciech L, Barbara N.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Ania, Justyna i Grzegorz F, Magdalena B.
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Dariusz i Magda M, Paweł M., Irena K. Wiesława Ł.

Modlitwa wstawiennicza

Osoby z naszej wspólnoty, które potrzebują modlitwy wstawienniczej mogą zgłaszać taką potrzebę wysyłając SMS na nr ‎500 443 900 lub wypełniając poniższy formularz.

Zostanie im zwrotnie przekazana informacja o godzinie takiej posługi.

Modlitwa będzie odbywała się w godz. 18-19 w dniach spotkań otwartych.

Omadlane będą tylko osoby, które wcześniej zgłoszą taką potrzebę.


  Rodzaje modlitwy

  Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane.

  Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”.

  Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.

   Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo chętnie prosimy, a podziękować nierzadko zapominamy. Kończymy ją wezwaniem; „Dziękuję Ci, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Dziękujemy Ci, Panie”.

   Modlitwa przeproszenia. W naszym codziennym życiu zapominamy o pełnieniu woli Boga, czasami zasmucamy Go naszym postępowaniem. We wspólnocie jest miejsce na modlitwę, która jest konkretną formą uświadomienia sobie swojej słabości i przeproszeniem Pana. Nie jest to spowiedź, więc nie wyznajemy w niej przed wspólnotą naszych grzechów! Kończymy ją wezwaniem: „Przepraszam Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Przepraszamy Cię, Panie”.

   Modlitwa uwielbienia. Jedynym godnym uwielbienia jest Bóg!!!. Nie uwielbiajmy nikogo i niczego poza Nim. W spontanicznej modlitwie litanijnej jest również miejsce na modlitwę uwielbienia. Uwaga!: nie uwielbiamy Boga za coś, lecz w czymś. Możemy wielbić Go w Nim samym, w Jego przymiotach (jak miłość, miłosierdzie, wierność itp.) lub w nas samych i otaczającym nas świecie. Proponuję pewne rozróżnienie, choć nie na zasadzie dogmatu. Jeśli uwielbiamy Boga w Jego przymiotach to wezwanie kończymy: „Uwielbiam Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Uwielbiamy Cię, Panie”. Jeśli uwielbiamy Pana w nas i otaczającym nas świecie zakończenie modlitwy formułujmy: „Bądź uwielbiony, Panie”, wspólnota odpowiada tak samo.

  Zwróćmy też uwagę na pewien porządek w tej modlitwie. Jeśli osoba prowadząca zachęca, czy wręcz zaczyna jakiś rodzaj modlitwy, to starajmy się w naszych modlitwach iść tym torem, nie skaczmy po różnych rodzajach i wezwaniach.

  Warto może byłoby zachować mniej więcej taki porządek: uwielbienie, przeproszenie, prośba, dziękczynienie. Jak każdą modlitwę, także i modlitwę litanijną warto poprzedzić modlitwą do Ducha Św.

   Mam nadzieję, że te kilka słów pomoże nam w uporządkowaniu naszej modlitwy wspólnotowej i ułatwi nam posługiwanie się spontaniczną modlitwą litanijną.

  Instrukcja oraz materiały do rozważań.

   

  jCHKrótka instrukcja do modlitwy:

  –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem.

  –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć).

  –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga.

  –  Zrób znak krzyża.

  –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem.

  –  Przeczytaj uważnie słowo Boże z zamieszczonych poniżej rozważań, powoli i dokładnie, może jest jakieś Słowo, jakiś werset który poruszył Twoje serce, otwórz się na to Słowo, pozwól aby Bóg zszedł z Tobą do głębi Twojego serca.

  –  Możesz wykorzystać podpowiedzi do każdego przeczytanego fragmentu albo skupić się jedynie na  tym co Ciebie poruszyło.

  –  Nawet jeśli w pierwszej chwili odnajdziesz odpowiedź zaskakującą, Bóg pozwolił odkryć Ci jakąś prawdę, nie kończ modlitwy, postaraj się za każdym razem przeznaczyć jakiś konkretny czas na modlitwę i pilnuj go, aby nie zakończyć wcześniej; często Bóg mówi do nas w ostatniej minucie.

  –  Jeśli jest Ci bardzo trudno, dopadają Cię myśli, aby już zakończyć bo to nie ma sensu, marnujesz tylko czas i tak nic nie usłyszysz, nie poczujesz….., postaraj się wydłużyć go o minutę, dwie, niż postanowiłaś/eś na początku.

  –  Modlitwę zakończ znakiem krzyża.

  –  Dobrze byłoby zapisać to co otrzymałaś/eś na modlitwie, uporządkować wszystkie myśli.

   

  Każda osoba, która zdecydowała się na udział w małych grupkach, pracuje z zeszytami pracy indywidualnej,
  w których znajdują się rozważania do konkretnych tematów formacyjnych na dany miesiąc.

  Przypominamy, że spotkania formacyjne odbywają się w 3-cim tygodniu każdego m-ca.
  Na tydzień przed tym spotkaniem rozpoczynamy rozważania z zeszytów i powtarzamy lub uzupełniamy tydzień po spotkaniu (czyli mamy 7 rozważań na 14 dni).
  Rozważania na pozostałe dni miesiąca można pobrać np. ze strony
  http://e-dr.jezuici.pl
  lub z każdej innej dowolnej strony katolickiej.

   

   

  Poniżej – do pobrania – rozważania dla młodzieży do kolejnych tematów formacyjnych:

  Rozważania – czas Bożego Narodzenia

   

   

   

   

  Modlitwy

  Modlitwa Jedności

  Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  O...
  Czytaj dalej...

  Modlitwa wstawiennicza

  Osoby z naszej wspólnoty, które potrzebują modlitwy wstawienniczej mogą zgłaszać taką potrzebę wysyłając SMS na nr ‎500 443 900 lub wypełniając poniższy formularz. Zostanie im zwrotnie przekazana informacja o godzinie takiej posługi. Modlitwa będzie odbywała się w godz. 18-19 w dniach spotkań otwartych. Omadlane będą tylko osoby, które wcześniej zgłoszą taką potrzebę. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane)
  Czytaj dalej...

  Rodzaje modlitwy

  Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
  Czytaj dalej...

  Instrukcja oraz materiały do rozważań.

    Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
  Czytaj dalej...