Rok formacyjny 2014/2015

26-05-2015r

OFF

W dniu 26.05.2015. w trakcie spotkania ogólnego, wspólnota Theoforos uroczyście świętowała trzynastą rocznicę święceń kapłańskich księdza Jacka Dąbrowskiego. W trakcie spotkania została wygłoszona, przez Barbarę Kukowską, konferencja na temat talentów i pasji. Według definicji słownikowej talent to wybitne uzdolnienie do …Czytaj dalej →

12-05-2015r

OFF

„Nowy człowiek” – konferencję wygłosił ks. Jacek. Dzięki Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu stajemy się Nowym Stworzeniem. W Ewangelii św. Jana rozdz. 3 Jezus mówi wyraźnie do Nikodema, że jeśli ktoś się nie  narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa …Czytaj dalej →

28-04-2015r.

OFF

Dnia 28 kwietnia Kuba Sadowski przedstawił nam konferencję na temat Eucharystii, bazując na encyklice „Eucharystia Eclesiae” . Omówił różne wymiary Eucharystii. W wymiarze Teologicznym Eucharystia, gdy kapłan użycza Jezusowi głosu, cały lud zgromadzony jest przenoszony do wieczernika i uczestniczy w …Czytaj dalej →

14-04-2015

OFF

Dnia 14.04.2015 roku, Madzia Mieczkowska podczas spotkania ogólnego wygłosiła konferencję na temat małżeństwa. Małżeństwo, rozumiane jako powołanie powinno przybliżać do Boga. W przezwyciężaniu trudności jest ono narzędziem do doskonalenia się. Jako, że w niebie wszyscy zbawieni osiągną doskonałość w Panu,nie …Czytaj dalej →

24-03-2015r.

Tematem konferencji wygłoszonej po modlitwie wspólnotowej byli Kobieta i Mężczyzna. Równość płci jest niepodważalna, i obie plci mają taką samą godność, lecz nie można mówić o jednakowości, wbrew temu co toksyczne ideologie chcą narzucić. Dobrym przykładem jest film „norweski eksperyment” …Czytaj dalej →

10-03-2015r

W trakcie spotkania, ksiądz Jacek przedstawił nam różnice między Kościołem Katolickim a Protestantami. O ile Katolicyzm i Prawosławie przez tysiąclecia pozostały jednomyślne, o tyle w Protentantyźmie można dostrzec wiele odnóg, niektóre powstałe w ostatnich czterdziestu latach, nierzadko podzielonych w kwestii …Czytaj dalej →

24-02-2015

OFF

Wielki Post Geneza Wielkiego Postu sięga początków chrześcijaństwa. W starożytności chrzest – jako zanurzenie wraz z Chrystusem w śmierci po to, by razem z Nim powstać do nowego życia – przyjmowali najczęściej ludzie dorośli i udzielano go właśnie w Wielkanoc. …Czytaj dalej →

10-02-2015

OFF

Dnia 10 lutego, na spotkaniu ogólnym, Karol Truszkowski wygłosił konferencję o chrześcijańskim obowiązku rozwoju, który wynika z faktu, iż jesteśmy dziećmi Boga. „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie …Czytaj dalej →

27-01-2015

OFF

Dnia 27 stycznia. Ewa Sikorska, wsparta modlitwą, podjęła się wygłoszenia konferencji na temat pokory. Ponieważ jest to temat rzeka, mówczyni ograniczyła się do wyjaśnienia czym jest pokora, jakie są jej przejawy. Pokora jest cnotą, umożliwiającą uznanie własnej niewystarczalności, grzeszności i …Czytaj dalej →

13-01-2015

Dziś Magdalena Mieczkowska poprowadziła konferencję na temat niepożądanych skutków rozwoju duchowego. Drugim tematem była medytacja ignacjańska. Często na drodze wiary człowiekowi zdarzy się popaść w nadgorliwość, objawiającą się poprzez podjęcie nadmiernej ilości zobowiązań, co przeważnie kończy się wypaleniem. Niepożądany jest …Czytaj dalej →

25-11-2014

OFF

Dziś tematem konferencji księdza Jacka był POST. Post może uratować wiele istnień, zarówno w życiu doczesnym jak i w tym wiecznym. Wielokrotnie post i modlitwa odmieniły bieg wojen, a post ofiarowany za zmarłych może skrócić czas jaki muszą przebyć w …Czytaj dalej →

28-10-2014

OFF

Spotkanie poprowadził Ksiądz Jacek Dąbrowski. Poruszony został  bardzo trudny temat: Dlaczego Bóg dopuszcza, by na świecie było tyle zła? Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą do Ducha Świętego. Najważniejsze wnioski ze spotkania: Bóg nie zsyła zła, lecz Bóg dał człowiekowi wolną wolę i …Czytaj dalej →

14-10-2014

OFF

W trakcie wtorkowego spotkania wysłuchaliśmy konferencji na temat różańca, którą poprowadził Dariusz Mieczkowski. Na wstępie przytoczone zostały słowa Świętego Jana Pawła II „ Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat.”(Loreto, 19 VI 1993) …Czytaj dalej →

23-09-2014

OFF

Prezentację przygotowała i poprowadziła Madzia Mieczkowska. Tematy spotkania: I.                  Mowa ciała we wspólnocie i postawy modlitewne w liturgii mszalnej. 1.     Mowa Ciała Wielką rolę w komunikacji odgrywa część niewerbalna, na którą składają się: postawa ciała, nachylanie się, gesty, odległość od …Czytaj dalej →

16-09-2014

OFF

Dnia 16 września o godzinie 19:00 rozpoczęło się drugie spotkanie tegorocznego roku formacyjnego wspólnoty Theoforos. Pomieszczenie przyozdobiono banerami Jezusa Miłosiernego i i Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji     . Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, po której nastąpiła chwila na wypicie herbaty i rozmowy, następnie ksiądz …Czytaj dalej →