Rok formacyjny 2015/2016

14-06-2016r.

OFF

Dnia 14.06.2015 Dariusz Mieczkowski wygłosił zwięzłą konferencję na temat dość wakacyjny: Czy Bóg odpoczywa? Co to są wakacje i jak odpoczywać na wakacjach z Bogiem? Słowo „wakacje” z łaciny „vacatio” oznacza odpoczynek, wakacje, przepustkę, a w żargonie prawniczym “ustawowe próżnowanie” …Czytaj dalej →

24-05-2016r.

OFF

Otwarte spotkanie wtorkowe wspólnota rozpoczęła spontaniczną modlitwa, prowadzoną przez Diakonię Uwielbienia. Po przerwie na kawę i rozmowę, ksiądz Maciej – na  zakończenie swojego neoprezbiteriatu – wygłosił katechezą na temat modlitwy. Słowo Modlitwa wywodzi się z łacińskiego „oratio” (czyli prośba, rozmowa), …Czytaj dalej →

10-05-2016r

OFF

Na spotkaniu wspólnotowym w dniu 10 maja ks. Jacek Dąbrowski, podpierając się własnoręcznie wykonaną prezentacją, przedstawił nam ścieżki formacji wspólnoty Theoforos. Na każdym slajdzie widoczne było logo, aby każdemu zapadło głęboko w pamięć, ale i w serce. Ks. Jacek w  …Czytaj dalej →

26-04-2016

OFF

Na naszym otwartym spotkaniu wspólnotowym Madzie M. wygłosiła konferencję na temat naszego osobistego  rozwoju Duchowego. To bardzo ważny, ciekawy i trafnie przedstawiony temat. Mamy do zrobienia kilka prac domowych, o których w załączniku poniżej.   Osobisty rozwój Duchowy

09-02-2016r

OFF

Katecheza wygłoszona dziś przez księdza Jacka Dąbrowskiego powstała w skutek przemyśleń w trakcie wizyt duszpasterskich. Ludzie okazują niemalże brak nadziei i  ufności w Ewangelię, a pytani o zwykłe „ co dobrego?” z fatalizmem  opowiadają o chorobach , niepowodzeniach  nie pozostawiając …Czytaj dalej →

26-01-2016r

OFF

W załączeniu cała konferencja ze spotkania otwartego, tematem było DZIĘKCZYNIENIE I UWIELBIENIE. Zapraszamy do czytania.   Konferencja:

12-01-2016r

OFF

Dnia 12.01.2016  podczas spotkania wspólnotowego, Ewa wygłosiła konferencję na temat posłuszeństwa. Posłuszeństwo jest cnotą, która w Bożym planie zbawienia odegrała kluczową rolę. Skoro przez nieposłuszeństwo  na świat wylał się grzech, Pan poprzez posłuszeństwo Syna zbawił ludzkość. W Starym Testamencie mamy …Czytaj dalej →

08-12-2015r

Dnia 8.12.2015  na spotkaniu ogólnym  ksiądz Jacek przedstawił nam w skrócie Bullę papieża Franciszka pt „Misericordiae Vultus” (oblicze miłosierdzia) w której Ojciec Święty przypomina  o znaczeniu Bożego Miłosierdzia  i uzasadnia obwołany nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. W Bulli Papież przypomina, iż Jezus …Czytaj dalej →

24-11-2015r

OFF

Dnia 24 XI 2015 odbyło się spotkanie ogólne wspólnoty Theoforos na którym ks. Jacek poinformował o planowanych na sierpień 2016r. Rekolekcjach Wspólnotowych. Dokładny termin, miejsce oraz koszt uczestnictwa będą podane, gdy zostaną uzgodnione z właścicielem ośrodka. W tym roku ksiądz …Czytaj dalej →

27-10-2015r.

OFF

Dnia 27. X. 2015. na spotkaniu ogólnym Stowarzyszenia Theoforos, ksiądz Jacek Kotowski wygłosił krótką przemowę na temat Duszpasterstwa Rodzin. Po pierwsze należy przyjrzeć się czym jest małżeństwo w świetle nauczania Kościoła Katolickiego i jak patrzą na ślub narzeczeni. Małżeństwo jest …Czytaj dalej →

13-10-2015r

OFF

Dnia 13. X. 2015 roku ksiądz Jacek Dąbrowski wygłosił wspólnocie konferencję mającą na celu objaśnienie i sprecyzowanie nieścisłości wynikających z dokumentu końcowego Synodu Rodziny. Wokół Synodu krąży wiele plotek, niedomówień i nadinterpretacji. Mimo nacisku części hierarchów niemieckich, Kościół pozostawi nauczanie …Czytaj dalej →

22-09-2015r.

OFF

Dnia 22 września odbyło się otwarte spotkanie wspólnoty Theoforos. Na początku głos zabrała koordynatorka akcji „szlachetna paczka”, by poinformować nas iż niedługo odbędą się szkolenia przygotowawcze i zachęcała do zgłoszenia się jako wolontariusze do tegorocznej paczki. Następnym punktem programu była modlitwa …Czytaj dalej →

08-09-2015r.

OFF

W dniu 8 września rozpoczęła się formacja wspólnoty Theoforos na rok 2015/2016. Po odpowiednio długiej modlitwie i poczęstunku, będącym podziękowaniem za pomoc przy przeprowadzce księdza Wróblewskiego, by podniecić gasnącego ducha rekolekcji wakacyjnych i dodać nam zapału do dalszej formacji, odbyła …Czytaj dalej →

25-08-2015r.

OFF

Dnia 25.08.2015. odbyło się ostatnie, wakacyjne spotkanie naszej wspólnoty. Od 8 września rozpoczynamy nowy rok formacyjny na który wszystkich serdecznie zapraszamy. Po modlitwie uwielbienia, która jak zawsze rozpoczyna nasze spotkania zostały zebrane podpisy pod petycją do Papieża Franciszka o wypowiedzenie …Czytaj dalej →