Stowarzyszenie

Członkowie Stowarzyszenia

OFF

Jak czytamy w rozdziale III Statutu: § 8 Stowarzyszenie tworzą członkowie: zwyczajni; wspierający; Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać katolik, osoba duchowna lub świecka, po przebyciu co najmniej II stopnia formacji rekolekcyjnej, która uczestniczy w działalności Stowarzyszenia w sposób stały, po …Czytaj dalej →