Stowarzyszenie

Członkowie Stowarzyszenia

OFF

Jak czytamy w rozdziale III Statutu: § 8 1. Stowarzyszenie tworzą członkowie: a) zwyczajni; b) wspierający; 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać katolik, osoba duchowna lub świecka, po przebyciu co najmniej II stopnia formacji rekolekcyjnej, która uczestniczy w działalności Stowarzyszenia …Czytaj dalej →

Statut i deklaracja członka

OFF

Statut Deklaracja przystąpienia Członka do Katolickiego Stowarzyszenia Theoforos WRO Łomża z załącznikami