MODLITWA RÓŻAŃCOWA DO MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI w INTENCJI DZIECI

„Czymś pięknym i owocnym jest […] powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. Czyż różaniec nie jest drogą życia Chrystusa od poczęcia do śmierci, aż do zmartwychwstania i wejścia do chwały?”

List Apostolski Rosarium Virginis Mariae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych o  różańcu świętym, Listy Apostolskie, 2002.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA DO MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI w INTENCJI DZIECI

Matko Boża Pięknej Miłości, naucz mnie miłości prawdziwej i spraw, aby dzieci objęte modlitwą w tej Róży doświadczyły miłości Bożej. Wypraszaj im potrzebne łaski i prowadź do świętości.
Jezu, bądź uwielbiony w każdym dziecku, a Ty, św.  Michale Archaniele chroń je przed wszelkim złem.  
Jeżeli chcesz, możesz poprosić o szczególną łaskę w intencji dziecka/dzieci. 

Wystarczy osobiste pragnienie modlitwy za konkretne dziecko/ dzieci, a tym samym cała Róża modli się w jego/ich intencji.

Jeżeli w danym miesiącu odmawiasz 1. Tajemnicę Radosną Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny:

 • Rozpocznij różaniec Znakiem Krzyża Świętego i odmów modlitwy wstępne:
 • Wierzę w Boga
 • Ojcze Nasz
 • 3x Zdrowaś Maryjo
 • Chwała Ojcu

Przy każdej tajemnicy możesz modlić się zaproponowaną modlitwą do Matki Bożej Pięknej Miłości, zatrzymać się na chwilę nad Słowem Bożym lub modlić się tylko przydzieloną tajemnicą różańca.

Odmów:

 • Ojcze nasz
 • 10x Zdrowaś Maryjo
 • Chwała Ojcu
 • Jezu ufam Tobie
 • O Mój Jezu
 • O Maryjo.

Tajemnice  Radosne 

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie […] OTO JA SŁUŻEBNICA PAŃSKA […] (Łk 1,38) 

2. Nawiedzenie św. Elżbiety BŁOGOSŁAWIONA [JEST], KTÓRA UWIERZYŁA […] (Łk 1,45)

3. Narodzenie Pana Jezusa […] BÓG Z NAMI (Mt 1,23)

4. Ofiarowanie w świątyni ŚWIATŁO NA OŚWIECENIE POGAN […] (Łk 2, 32)

5. Odnalezienie w świątyni […] OTO OJCIEC TWÓJ I JA Z BÓLEM SERCA SZUKALIŚMY CIEBIE (Łk 2, 48)

Tajemnice Światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie […] TYŚ JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY […] (Mk 1, 11)

2. Cud w Kanie Galilejskiej […] ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK WAM POWIE (J 2, 5)

3. Głoszenie Królestwa Bożego i nawoływanie do nawrócenia […] NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ! (Mk 1, 14)

4. Przemienienie na górze Tabor […] WSTAŃCIE, NIE LĘKAJCIE SIĘ! (Mt 17, 7) 

5. Ustanowienie Eucharystii […] TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ! (Łk 22, 19) 

Tajemnice Bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu CZUWAJCIE I MÓDLCIE SIĘ […] (Mt 26, 41)

2. Biczowanie […] UKRZYŻUJ, UKRZYŻUJ GO! (Łk 23, 21)

3. Cierniem ukoronowanie […] OTO CZŁOWIEK (J 19,5)

4. Droga krzyżowa […] NIE PŁACZCIE NADE MNĄ […] (Łk 23, 28)

5. Ukrzyżowanie i śmierć  […] OTO MATKA TWOJA […] (J 19, 27)

Tajemnice Chwalebne

1. Zmartwychwstanie […] NIE BÓJCIE SIĘ! […] (Mk 16, 6)

2. Wniebowstąpienie  […] I PODNIÓSŁSZY RĘCE, BŁOGOSŁAWIŁ ICH (Łk 24, 50)

3. Zesłanie Ducha Świętego […] „WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO!” (J 20, 22)

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny […] NIEWIASTA OBLECZONA W SŁOŃCE I KSIĘŻYC POD JEJ STOPAMI […] (Ap 12,1)

5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi […] A NA JEJ GŁOWIE WIENIEC Z GWIAZD DWUNASTU (Ap 12,1)

Jeżeli wdanym miesiącu odmawiasz 5. Tajemnicę Chwalebną Ukoronowanie Maryi, odmów modlitwę na zakończenie różańca w intencjach Ojca Świętego:

 • Ojcze Nasz
 • 3x Zdrowaś Maryjo
 • Chwała Ojcu i Synowi
 • Pod Twoja Obronę

i uczyń Znak Krzyża Świętego.

 „Maryjo, Ty nam kształtuj serca,
abyśmy wiedzieli, jaka miłość jest prawdziwa
i jak ją odróżniać od miłości pozornych.”

                        Jan Paweł II, 4. czerwca 1991 r., Katedra, Łomża.

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...