Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd.

Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej. 

Osoby, które chcą dołączyć do Modlitwy Jedności mogą zgłaszać się,
pisząc na adres:   lomza.theoforos@gmail.com.
Zostanie im przydzielona konkretna dziesiątka Różańca Świętego.

Zapraszamy serdecznie do wspierania nas swoją modlitwą.

Wykaz tajemnic na październik 2021r.

Osoby odmawiające
Tajemnice Radosne Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Monika S, Kasia i Sławek O., Janusz i Aneta
Nawiedzenie Świętej Elżbiety Ks.Jacek, Tomek P, Kamil F., Barbara K.
Narodzenie Pana Jezusa Jakub S, Elżbieta A., Marek i Izabela A. Krystyna C.
Ofiarowanie Jezusa w świątyni Barbara Ku, Justyna K, Joanna M, Agnieszka Ż.
Odnalezienie Jezusa w świątyni Henryka F, Kinga W, Justynka S, Krzysztof P.
Tajemnice Światła Chrzest Jezusa w Jordanie Paulina B, Agnieszka i Andrzej K, Damian W, Monika K.
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej Milena B, Iwona K., Bogdan Sz., Agnieszka Z.
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Agnieszka, Natalia i Wojciech L, Barbara N.
Przemienienie Pańskie na górze Tabor Ania, Justyna i Grzegorz F, Magdalena B.
Ustanowienie Eucharystii Dariusz i Magda M, Paweł M., Irena K. Wiesława Ł.
Tajemnice Bolesne Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Ewa M, Paweł D, Elżbieta S., Martyna i Robert T.
Biczowanie Jezusa Grażyna K, Artur M,
Cierniem ukoronowanie Jezusa Wojciech i Wioletta W, Marta A., Tadeusz G.
Dźwiganie krzyża na Kalwarię Antoni i Krystyna S, Ewa C. Mariusz L. Monika L.
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Krzysztof R, Maria J, Monika i Rafał P-A.
Tajemnice Chwalebne Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Kamil K, Iza i Kamil Sz, Iwona S. Marian P.
Wniebowstąpienie Chrystusa Natalia B, Aleksandra M, Anna i Paweł K. Ania J.
Zesłanie Ducha Świętego Ewa G, Marzena i Karol T, Lidia Ch, Grażyna Ko.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Janina R, Elwira i Wojciech Sz, Leszek D, Jadwiga D.
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Halina R, Edyta W., Krystyna G., Weronika J.

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...