Diakonia Informatyczno – informacyjna

OFF

image description

Członkowie diakoni obsługują profil na FB, zarządzają domenami, skrzynkami e-mail, zakładają i prowadzą strony internetowe, powiadamiają członków wspólnoty o różnych wydarzeniach.

Do diakonii tej należą:

  1. Adam Sęk (administrowanie FB)
  2. Grażyna Krzyżkowiak (administrowanie stroną SNE)
  3. Mariusz Leszczewski (administrowanie stroną Theoforos Łomża)