Diakonia Uwielbienia

OFF

diakonia uwielbienia

Osoby odpowiedzialne za diakonię uwielbienia mają zadanie przygotowania uwielbienia na początku każdego spotkania. Powinny też czuć się zachęcone do częstszego uwielbiania Pana Jezusa w modlitwie indywidualnej.

Do diakonii tej należą:

 1. Aleksandra Matejkowska (odpowiedzialna za diakonię).
 2. Bubień Magdalena
 3. Choińska Lidia
 4. Czyżewski Piotr
 5. Faszyńska Aneta
 6. Kleczyński Paweł
 7. Kowalski Andrzej
 8. Liżewska Agnieszka
 9. Sęk Elżbieta
 10. Teleon Martyna
 11. Teleon Robert