Diakonia Świętowania

OFF

diakonia świętowania

Diakonia świętowania przygotowuje zabawy integracyjne na spotkania wspólnotowe, daje propozycje dodatkowych spotkań integracyjnych: kino, pizza, wycieczki, rajdy, wieczór pogodny….

 

Do diakonii tej należą:

  1. Kukowska Barbara (odpowiedzialna za diakonię)
  2. Choińska Lidia
  3. Kneć Monika
  4. Kukowski Kamil
  5. Odolińska Katarzyna
  6. Rogowska Janina
  7. Sadowski Kuba
  8. Stpiczyńska Justyna