Diakonia Uwielbienia

OFF

diakonia uwielbienia

Osoby odpowiedzialne za diakonię uwielbienia mają zadanie przygotowania uwielbienia na początku każdego spotkania. Powinny też czuć się zachęcone do częstszego uwielbiania Pana Jezusa w modlitwie indywidualnej.

Do diakonii tej należą:

  1. Aleksandra Adamczyk (odpowiedzialna za diakonię).
  2. Ala Bagińska
  3. Andrzej Kowalski
  4. Magdalena Mieczkowska
  5. Mariusz Kowalski
  6. Paweł Kleczyński
  7. Piotr Czyżewski
  8. Wojciech Wtykło