Rodzaje modlitwy

OFF

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane.

Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”.

Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.

 Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo chętnie prosimy, a podziękować nierzadko zapominamy. Kończymy ją wezwaniem; „Dziękuję Ci, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Dziękujemy Ci, Panie”.

 Modlitwa przeproszenia. W naszym codziennym życiu zapominamy o pełnieniu woli Boga, czasami zasmucamy Go naszym postępowaniem. We wspólnocie jest miejsce na modlitwę, która jest konkretną formą uświadomienia sobie swojej słabości i przeproszeniem Pana. Nie jest to spowiedź, więc nie wyznajemy w niej przed wspólnotą naszych grzechów! Kończymy ją wezwaniem: „Przepraszam Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Przepraszamy Cię, Panie”.

 Modlitwa uwielbienia. Jedynym godnym uwielbienia jest Bóg!!!. Nie uwielbiajmy nikogo i niczego poza Nim. W spontanicznej modlitwie litanijnej jest również miejsce na modlitwę uwielbienia. Uwaga!: nie uwielbiamy Boga za coś, lecz w czymś. Możemy wielbić Go w Nim samym, w Jego przymiotach (jak miłość, miłosierdzie, wierność itp.) lub w nas samych i otaczającym nas świecie. Proponuję pewne rozróżnienie, choć nie na zasadzie dogmatu. Jeśli uwielbiamy Boga w Jego przymiotach to wezwanie kończymy: „Uwielbiam Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Uwielbiamy Cię, Panie”. Jeśli uwielbiamy Pana w nas i otaczającym nas świecie zakończenie modlitwy formułujmy: „Bądź uwielbiony, Panie”, wspólnota odpowiada tak samo.

Zwróćmy też uwagę na pewien porządek w tej modlitwie. Jeśli osoba prowadząca zachęca, czy wręcz zaczyna jakiś rodzaj modlitwy, to starajmy się w naszych modlitwach iść tym torem, nie skaczmy po różnych rodzajach i wezwaniach.

Warto może byłoby zachować mniej więcej taki porządek: uwielbienie, przeproszenie, prośba, dziękczynienie. Jak każdą modlitwę, także i modlitwę litanijną warto poprzedzić modlitwą do Ducha Św.

 Mam nadzieję, że te kilka słów pomoże nam w uporządkowaniu naszej modlitwy wspólnotowej i ułatwi nam posługiwanie się spontaniczną modlitwą litanijną.

Kategorie: Bez kategorii
Wpis dodany przez: , dnia Luty 27, 2015 piątek at 3:05 pm