Róża modlitewna

Członkowie Róży Modlitewnej Matki Bożej Pięknej Miłości w Intencji Dzieci modlą się o miłość prawdziwą, potrzebne łaski, prowadzenie do świętości i ochronę przed wszelkim złem. Modlą się codziennie jedną tajemnicą różańca (jedną dziesiątką różańca) w dowolnym miejscu, o dowolnej porze za dzieci własne, spokrewnione i niespokrewnione ze sobą, dzieci nienarodzone i narodzone bez względu na wiek, dzieci, których życie jest zagrożone i o cud poczęcia.

Każdego dnia, za każde dziecko odmawiany jest cały różaniec, ponieważ w każdej Róży modli się dwadzieścia osób (dwadzieścia osób z Róży odmawia po jednej dziesiątce różańca).

Róże modlitewne:

1. Róża, patron św. Michał Archanioł (materiały na dysku)

2. Róża, patron św. Józef (materiały na dysku)

3. Róża, patron bł. Stefan Kardynał Wyszyński (materiały na dysku)

4. Róża, patron bł. Marianna Biernacka (materiały na dysku)

5. Róża, patron bł. ks. Adam Bargielski (materiały na dysku)

6. Róża, patron bł. ks. Michał Piaszczyński (materiały na dysku)

7. Róża, patron: św. Faustyna Kowalska (materiały na dysku)

8. Róża, patron: bł. Karolina Kózkówna (materiały na dysku)

9. Róża, patron: św. Stanisław Kostka (materiały na dysku)

10. Róża, patron: św. Jacek (materiały na dysku)

11. Róża, patron, św. Jan Paweł II (materiały na dysku)

Wypełnioną deklarację prześlij na adres: rozam.mbpm@gmail.com

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...