ZASADY DZIAŁANIA RÓŻ MODLITEWNYCH MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI w INTENCJI DZIECI

I. Organizacja Róży

 1. Róże Matki Bożej Pięknej Miłości w Intencji Dzieci tworzone są przy Katolickim Stowarzyszeniu Theoforos z s. w Katedrze św. Michała Archanioła w Łomży.
 2. Opiekunem duchownym Róż jest ks. Jacek Dąbrowski, Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Theoforos.
 3. Koordynatorem Róż jest Wiesława Łempicka, członek K.S. Theoforos.
 4. Członkiem Róży jest osoba, która złożyła Deklarację przystąpienia do Róży, np.: matka, ojciec, babcia, wujek, osoba niespokrewniona z dzieckiem, w intencji którego pragnie się modlić; osoba modląca się o cud poczęcia, a także małżeństwo.
 5. Osoby modlące się w Róży tworzą wspólnotę różańcową składającą się z dwudziestu kobiet i mężczyzn w różnym wieku, różnych stanów.
 6. Do Róży może należeć każdy, kto chce, kto ma pragnienie modlitwy w intencji dzieci.
 7. Wśród członków Róży nie prowadzi się składek, zbiórek pieniędzy oraz spotkań.
 8. W przypadku rezygnacji z modlitwy należy poinformować Koordynatora, żeby można było przydzielić tę tajemnicę innej osobie, aby w Róży codziennie odmawiany był cały różaniec.
 9. Dzieci i osoby modlące się zostają zawierzone Maryi poprzez Akt zawierzenia Matce Bożej Pięknej Miłości przed jej wizerunkiem w Katedrze św. Michała Archanioła w Łomży.

II. Dzieci objęte modlitwą w Róży

 1. Każde dziecko, bez względu na wiek: własne, spokrewnione lub niespokrewnione z osobą modlącą się, np.: dziecko poczęte, chrzestne, adopcyjne, siostra, przyrodni brat, córka koleżanki, syn sąsiadów, koleżanka córki ze szkoły, dziecko z przedszkola, wnuk, prawnuk, dziecko nienarodzone; dziecko, którego życie jest zagrożone.
 2. Wystarczy osobiste pragnienie modlitwy za konkretne dziecko/dzieci, a tym samym cała Róża modli się za każde takie dziecko.

III. Modlitwa w Róży

 1. Codziennie, w dowolnym czasie, przez cały miesiąc członek Róży modli się jedną przydzieloną przez Koordynatora tajemnicą, może skorzystać z propozycji Modlitwy Różańcowej Matki Bożej Pięknej Miłości w Intencji Dzieci.
  2.Tajemnice Indywidualnej Modlitwy przesyłane są członkowi Róży na kontakt podany w Deklaracji oraz zamieszczane na stronie internetowej lomza.theoforos.pl w zakładce Róża Modlitewna, aby w każdej chwili osoba modląca się w danej Róży mogła sprawdzić, którą tajemnicę różańca odmawia w danym miesiącu.
 2. Każdego dnia odmawiany jest cały różaniec w danej Róży: dwadzieścia osób odmawia dwadzieścia tajemnic. Zmiana tajemnicy odbywa się zawsze pierwszego dnia miesiąca.
 3. Do modlitwy można dołączyć, na zasadzie dobrowolności, udział we Mszy Świętej, adorację lub dowolną formę ascezy czyli umartwienia (np. post).

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...