08-11-2016r.

Konferencja z dnia 8.11.2016  – którą przekazał nam ks. Jacek – oparta jest na prywatnych objawieniach Siostry Łucji, Katechizmie Kościoła Katolickiego oraz różnych artykułach dostępnych w mediach.

O ile w Piśmie Świętym nie ma nakazu miłowania ojczyzny to jednak Stary Testament przepełniony jest bohaterami i bohaterkami, którzy walczyli w obronie ziemi ojczystej. Dla izraelitów, utrata Jeruzalem i najazd wrogów był tożsamy z wylaniem się nań gniewu Bożego za niewierność i nieposłuszeństwo.  Sam Jezus patrząc na miasto święte, płakał wiedząc o zniszczeniu, które ma na nie spaść, co może potwierdzać Jego miłość do ziemi ojczystej.

Kościół natomiast naucza, że miłość do Ojczyzny jest obowiązkiem każdego chrześcijanina.

Obywatele mają obowiązek przyczyniać się wraz z władzami cywilnymi do dobra społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności. Miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości. (KKK 2239)

Historia naszego  narodu pokazuje ścisłą więź miedzy istnieniem Polski, a chrześcijaństwem. W tym roku obchodzimy 1050 rocznicę chrztu Polski. Przed rokiem 966 brak jest wzmianek o polskiej państwowości, która z momentem chrztu jakby zaczęła istnieć w zorganizowanej strukturze.

Chrześcijaństwo pozwoliło Polsce przetrwać zabory, wojny światowe , okupację niemiecką i późniejszą sowiecką, a także czasy komuny i zależności od ZSRR.

Dziś również potrzeba nam mocnego fundamentu, aby nie zapomnieć o swojej tożsamości i wartości. Jesteśmy narodem mądrym, pracowitym i silnym, dzięki wierze.

Na podstawie objawień, które od roku 1610 miał zakonnik Juliusz Mancinelli, możemy stwierdzić, że Polska cieszy się szczególną opieką Matki Bożej, która umiłowała sobie nasz naród i zapragnęła by nazywano ją Królową Narodu Polskiego. Gdy Jan Kazimierz w obliczu szwedzkiego potopu napisał do Papieża z prośbą o pomoc, papież kazał zwrócić się z prośbą do Maryi. Wtedy to, w 1656 roku, król oficjalnie ogłosił Maryję Królową Polski. Koronację zatwierdził  sejm,  a  Papież swoją władzą potwierdził ten akt. Maryja jest więc Królową Polski oficjalnie wybraną i ogłoszoną.

Wieści  ze świata wzbudzają wprawdzie obawy, że wybuchnie trzecia wojna światowa, ale pocieszają nas  prywatne objawienia  siostry Łucji z Fatimy. Zapewniają nas, że Polska najmniej ucierpi w tym kataklizmie. Potrzebne jest jednak nasze nawrócenie, porzucenie grzechów i szczera modlitwa.

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...