08-12-2015r

Dnia 8.12.2015  na spotkaniu ogólnym  ksiądz Jacek przedstawił nam w skrócie Bullę papieża Franciszka pt „Misericordiae Vultus” (oblicze miłosierdzia) w której Ojciec Święty przypomina  o znaczeniu Bożego Miłosierdzia  i uzasadnia obwołany nadzwyczajny Rok Miłosierdzia.

W Bulli Papież przypomina, iż Jezus jest  obliczem miłosiernego Boga Ojca, który już od początku obiecał ludziom Zbawienie, które wypełniło się w osobie Jezusa Chrystusa.

Święty Jan Paweł II namawiał do nieustannego kontemplowania Bożego Miłosierdzia, nad którym rozmyślali już autorzy natchnieni Starego Testamentu.  Niestety wielu ludzi zatrzymuje się na sprawiedliwości Bożej i tym samym zapomina o  nieskończonych zasobach miłości Boga do każdego człowieka.  Przez to niestety pozbawiamy Boga radości z możliwości udzielenia nam Swojego Miłosierdzia.

Tak samo problematycznym jest brak w nas miłosierdzia i miłości wobec innych ludzi.

Powinniśmy często przypominać sobie postawę posłuszeństwa i ufności wykazaną przez Maryję.  Nie bez powodu papież Franciszek  postanowił rozpocząć Rok Miłosierdzia w
dzień obchodów Niepokalanego Poczęcia.

Pamiętajmy, że  na ogrom grzechów Bóg wylewa pełnię przebaczenia, które płynie z Jego wnętrza na zewnątrz do Syna, czyli do nas, którzy jesteśmy przybranym dziećmi Bożymi.

Bóg jest miłością i raduje się, gdy może udzielić nam miłosierdzia. Ale  zobowiązuje nas to do tego, abyśmy i my okazywali miłosierdzie poprzez powstrzymywanie się od osądzania innych, gdyż miłosierdzie wymaga abyśmy starali się  dostrzegać dobro w innych ludziach i czynili uczynki miłosierne względem duszy i ciała.

Papież Franciszek by dać dowód znaczeniu Bożego Miłosierdzia przewidział na czas trwania Roku Miłosierdzia odpusty nadzwyczajne. By uzyskać odpust wystarczy przekroczyć Próg Katedry lub Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, myśląc o Bożym Miłosierdziu. być w stanie łaski i przyjąć Komunię Świętą, a także odmówić modlitwę w intencji Ojca Świętego oraz Jego intencji. Dodatkowo przewidziany jest odpust cząstkowy za każdy uczynek miłosierny.

Próbując oddać ogrom Bożego Miłosierdzia, Następca Piotra, powołał wśród księży „Misjonarzy Miłosierdzia”, których upoważnił do rozgrzeszenia tych grzechów, których odpuszczenie pozostawało do tej pory pod gestią jedynie Stolicy Apostolskiej (to m.in znieważenie Najświętszego Sakramentu albo pobicie (ewentualnie zabicie) papieża. Do nich należy też przypadek, gdyby ksiądz zdradził tajemnicę spowiedzi lub biskup udzielił albo przyjął sakrę biskupią bez zgody papieża).

 

W załączeniu pełna treść  Bulli papieskiej.

Oblicze Miłosierdzia – doc

Oblicze Miłosierdzia – pdf

 

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...