09-02-2016r

Katecheza wygłoszona dziś przez księdza Jacka Dąbrowskiego powstała w skutek przemyśleń w trakcie wizyt duszpasterskich. Ludzie okazują niemalże brak nadziei i  ufności w Ewangelię, a pytani o zwykłe „ co dobrego?” z fatalizmem  opowiadają o chorobach , niepowodzeniach  nie pozostawiając miejsca  na dziękczynienie Bogu.

W swoich refleksjach ksiądz Jacek uważa, że problem leży  w systematycznym bombardowaniu przez media negatywnymi informacjami, w celu wpędzenia nas w poczucie ciągłego zagrożenia tylko po to byśmy nie umieli się cieszyć. A przecież, jak to powiedział Jan Bosco „ Smutny Święty to żaden święty”.

W tym zabieganiu o życie, o codzienność zapominamy o ewangelicznej prawdzie np Łk 12, 22-31:
“Potem rzekł do swoich uczniów: «Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyodziać. Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!  Któż z was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia?  Jeśli więc nawet drobnej rzeczy [uczynić] nie możecie, to czemu zbytnio troszczycie się o inne?  Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.   Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, małej wiary!  I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili, i nie bądźcie o to niespokojni!  O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, lecz
Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie.  Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane”

Sam Jezus, który przyszedł po to aby owce  miały życie i miały je w obfitości, mówi  nam
byśmy nie martwili się o rzeczy drugoplanowe, tylko skupiali się na tym co ważne. Dla
przykładu: młody Król Salomon w modlitwie prosił Boga o Mądrość, a Panu tak się spodobała ta  prośba, że uczynił Salomona najbogatszym  królem w jego epoce.

Św  Paweł, który  porzucił wszystko dla Chrystusa , w liście do Tesaloniczan pisze:
” Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie!  W każdym położeniu dziękujcie, taka jest
bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.  Ducha nie gaście, proroctwa nie
lekceważcie!  Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!  Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”

Warto też zastanowić się nad naszym podejściem do śmierci; pogrzeby są uważane za coś smutnego a śmierć za największą tragedię i zapomina się, że po śmierci  czeka na nas kochający Ojciec, który obiecał  każdemu,  kto przestrzega Jego Dróg życie wieczne po Jego Prawicy.

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...