10-03-2015r

W trakcie spotkania, ksiądz Jacek przedstawił nam różnice między Kościołem Katolickim a Protestantami.
O ile Katolicyzm i Prawosławie przez tysiąclecia pozostały jednomyślne, o tyle w Protentantyźmie można dostrzec wiele odnóg, niektóre powstałe w ostatnich czterdziestu latach, nierzadko podzielonych w kwestii doktrynologicznej.

Jednym z głównych postulatów Lutra było hasło „Sola Scriptura”, czyli opieranie wiary jedynie na Piśmie Świętym i odrzucanie prawd objawionych, co jest w sprzeczności z działaniem Ducha Świętego w dziele głoszenia Dobrej Nowiny.

Następnym postulatem, który jest w sprzeczności z wiarą jest „sola gratia” czyli Tylko Łaska. Protestanci uważają, że człowiek obdarzony Bożą Łaską, lub nie jest przeznaczony do zbawienia lub potępienia niezależnie od czynów. Kościół katolicki naucza, że: ‘Albowiem dziełem Jego jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie na dobre uczynki, które Bóg przedtem przygotował,
abyśmy je pełnili’ (Ef 2:10)

W przypadku protestantów, zbawienie wynika z łaski darmo danej i człowiek nic nie może na to poradzić, dla katolików zbawienie jest należnością za pracę w odpowiedzi i utrzymaniu tej łaski. Z tego właśnie powodu, Kościół nie odrzuca sakramentu spowiedzi Następną kwestią jest postrzeganie Eucharystii. Protestanci twierdzą, że Chrystus jest obecny w
hostii tylko podczas udzielania komunii, i nie traktują Białego Chleba z należytą czcią. Katolicyzm natomiast wierzy, w ciągłą obecność Zbawiciela, co często objawia się w sytuacji, gdy człowiek starszy, na widok księdza niosącego komunię chorym, klęka Protestanci zarzucają nam bałwochwalstwo w Kulcie Maryjnym oraz w czczeniu świętych. Nie rozumieją, że nie modlimy się do nich jako bóstw, lecz z prośbą o wstawiennictwo. Pierwsi chrześcijnie nazywali siebie świętymi i prosili się o wzajemną modlitwę, tym bardziej słusznie wydaje się proszenie o wstawiennictwo świętych, którzy zaliczeni są pośród tych, którzy rozmawiają z Bogiem i mogą się bezpośrednio u niego wstawiać za Kościół Pielgrzymujący.

Zarzuca się też nam katolikom przepych w Budowaniu Kościołów. Lecz zarzut ten jest niesłuszny gdy pomyśli się, o domach jakie budują sobie wierni. Nawet Król Dawid zawstydził się, gdy zbudowawszy sobie pałac cedrowy zauważył, że Arka znajduje się w namiocie i spytał proroka czy Bóg pozwoli wybudować Sobie Mieszkanie.

Wygląd kościoła powinien sprawiać, by ludzie doń wchodzący zastanawiali się, Kim Jest Ten dla Którego wybudowano takie mieszkanie.

Spotkanie zakończono odmówieniem Modlitwy Jedności czyli dziesiątka różańca.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...