12-01-2016r

Dnia 12.01.2016  podczas spotkania wspólnotowego, Ewa wygłosiła konferencję na temat posłuszeństwa.

Posłuszeństwo jest cnotą, która w Bożym planie zbawienia odegrała kluczową rolę. Skoro przez nieposłuszeństwo  na świat wylał się grzech, Pan poprzez posłuszeństwo Syna zbawił ludzkość. W Starym Testamencie mamy niezliczone przypadki ludzi posłusznych Bożej Woli: Abraham, Noe ,Hiob, Gedeon, Izajasz chociaż wiele od nich wymagano wypełnili wolę i spotkała ich wielka nagroda.

Nawet Mojżesz, choć zgrzeszył przypisując sobie Bożą Moc, rozmawiał ze Stwórcą twarzą w twarz.

Jezus nie zbawił nas śmiercią na Krzyżu, lecz posłuszeństwem woli Ojca aż po Krzyż.

Św. Siostra Faustyna, opisująca w dzienniczku zawierającym objawienia otrzymane od Jezusa, poświęca” kilka” stron właśnie posłuszeństwu.  Jako że szatan, będąc zbuntowanym aniołem, nie jest w stanie podszyć się pod tę cnotę, Kościół uznaje, że to sam Zbawiciel pouczał ją o posłuszeństwie.

Przez posłuszeństwo rozumie się posłuszeństwo wobec Boga i przełożonych,
które objawia się poprzez rozeznawanie i wypełnianie Woli Bożej i wykonywanie rozkazów przełożonych nawet kosztem zaniechania samowolnie podjętych dążeń ku zbawieniu. Posłuszeństwo przełożonych nie obowiązuje, jeżeli wynikiem działania miałoby być zło moralne.

Co ciekawe, w średniowieczu monarchowie byli uznawani za odpowiedzialnych za czyny poddanych.

Mając nadzieję, że rozbudziliśmy w was ciekawość tematem posłuszeństwa. Zapraszamy do zapoznania się z całą konferencją zamieszczoną do pobrania poniżej.

Posłuszeństwo-katecheza

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...