12-05-2015r

„Nowy człowiek” – konferencję wygłosił ks. Jacek.

Dzięki Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu stajemy się Nowym Stworzeniem. W Ewangelii św. Jana rozdz. 3 Jezus mówi wyraźnie do Nikodema, że jeśli ktoś się nie  narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Narodzić się na nowo, to narodzić się z Wody i Ducha Świętego. Takie Nowe Narodziny otrzymujemy w czasie Chrztu Świętego. Ale niestety dużo ochrzczonych wybiera życie w „ciemności”, odrzuca Światło Chrystusa.

Ci, którzy wybierają życie z Jezusem nagle dostrzegają, że, wydawać by się mogło, więcej grzeszą!. Prawda jest taka, że gdy żyjemy ze „Światłem”, to coraz więcej zaczynamy zauważać w sobie „brudu”, grzechów. Bóg pomaga nam odkrywać większą prawdę o nas samych jako grzesznikach. Jest to po to, abyśmy zrozumieli jak bardzo potrzebujemy Boga, że bez Jego obecności nic nie możemy zmienić, zrobić. Żebyśmy nie popadli w pychę niezależności od Boga.

W Liście do Galatów 6,15 Święty Paweł pisze: „Bo ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.”

Musimy być świadomi tej ciągłej, Bożej obecności przy nas, że Bóg nas ciągle widzi, czy mamy tego świadomość? Czy zawsze się Bogu podobamy naszym zachowaniem, postępowaniem? Bóg kocha nas zawsze, ale czy zawsze jest z nas zadowolony?!

W 2 Kor 5, 17 czytamy „ Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe”, a więc bycie w Jezusie, to bycie Nowym Człowiekiem. A to często oznacza wielki trud!

Święty Paweł w Liście do Kolosan 3, 1-10 zachęca nas, abyśmy jako ci którzy z Chrystusem powstali z martwych, szukali tego co w górze, abyśmy nie przywiązywali się do tego co na ziemi, abyśmy gromadzili sobie skarby w niebie. Jako Nowe Stworzenia, jako Nowi Ludzie mamy ciągle walczyć z naszymi słabościami, ciągle wypowiadać walkę temu co jest w nas złe, aby tryumfowało w nas dobro.

Nauczmy się nasz każdy dobry uczynek, każdy nasz sukces ofiarowywać Jezusowi, ale nie jako zasługa, bo Nieba sobie nie kupimy! Odmawianiem „różańców” też Nieba sobie nie kupimy!

Musimy uświadomić sobie, że nawet jeśli oddaliśmy życie Jezusowi to nie oznacz to, że już nic nie musimy więcej robić. Musimy zdawać też sobie sprawę, że gdy opowiemy się za Jezusem, zły nie zostawi nas w spokoju, a nawet wzmocni atak na nas. Ale dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy w stanie być Nowymi Ludźmi!

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu Światło-Życie, stworzył 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej, czyli Drogowskazy Nowego Człowieka:

I Jezus Chrystus – moim Panem i Życiem

II Niepokalana – najdoskonalsza uczennica Jezusa, od niej się uczę

III Duch Święty – mój przewodnik, On mi pomaga być Nowym Stworzeniem

IV Kościół – jako wspólnota, tu wzrastam

V Słowo Boże – światło i pokarm

VI Modlitwa – oddech Nowego Życia

VII Liturgia – jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym

VIII Świadectwo – dzielimy się swoją wiarą

IX Nowa Kultura – sprzeciwiamy się temu wszystkiemu, co godzi w godność człowieka

X Agape – piękna, bezinteresowna Miłość jako dar z siebie dla Boga i bliźnich

 

 

 

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...