13-06-2017r

„Modlitwa Brewiarzowa” była ostatnią konferencją wygłoszoną w tym roku formacyjnym.  Ksiądz Jacek objaśnił nam przebieg modlitwy, która w błędnym mniemaniu wielu osób, zarezerwowana jest dla kapłanów. Prowadzący zasugerował nam by korzystać ze strony
„brewiarz.pl” . W czasie rekolekcji wakacyjnych naszej wspólnoty praktykowana jest modlitwa poranna zwana jutrznią.

W brewiarzu można spotkać oznaczenia K i W oznaczające kantora i wiernych. Kantor przewodniczy modlitwie, a wierni odpowiadają zgodnie z oznaczeniami przy odpowiednich wersach .

Oznaczenie w postaci gwiazdki; „* „ wskazuje potrzebę nieco dłuższej przerwy,  a znak „+„ wskazuje, by płynnie kontynuować następny wers.

Modlitwę rozpoczyna kantor od wersetu wprowadzającego: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu – wszyscy czynią znak krzyża, po którym dodaje się Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była… oraz Alleluja (opuszczane w okresie Wielkiego Postu).

Następnie odmawia się (lub śpiewa) odpowiedni hymn, zależnie od dnia. Po hymnie następuje psalmodia. Wierni siedzą. Psalmodia składa się z jednego psalmu
przystosowanego do godziny porannej, z pieśni zaczerpniętej ze Starego Testamentu oraz z drugiego psalmu o charakterze pochwalnym zgodnie z tradycją Kościoła. Wierni są podzieleni na dwie grupy; po rozpoczęciu przez Kantora czytają (śpiewają) naprzemiennie.

Po psalmodii następuje krótkie lub dłuższe czytanie. Czytanie krótkie jest dobrane odpowiednio do dnia, okresu liturgicznego lub święta.  Według uznania celebrującego, a zwłaszcza przy udziale wiernych, można wybrać dłuższe czytanie z Pisma św., zaczerpnięte czy to z Godziny Czytań, czy z tekstów mszalnych; przy udziale wiernych, Czytanie dłuższe można, według uznania, wyjaśnić w krótkiej homilii. Następnie wykonuje się uroczyście pieśń z Ewangelii z jej własną antyfoną: w Jutrzni pieśń Zachariasza, a w Nieszporach pieśń Maryi.

Po pieśni odmawia się modlitwę poświęcającą dzień Panu a prowadzący prowadzi modlitwę próśb, opierając się na czytaniach z dnia lub na osobie świętego, którego wspomina się w tym dniu. Dla przykładu dzisiejsze modlitwy na spotkaniu były prośbami o wstawiennictwo Św. Antoniego z Padwy.

Następnie wszyscy odmawiają Ojcze Nasz.

Modlitwę brewiarzową kończy kapłan lub diakon błogosławieństwem mszalnym i rozsyła wiernych w pokoju. Gdy brak kapłana lub diakona, prowadzący kończy słowami „ niech nas Pan błogosławi”

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...