Moje codzienne zatrzymanie 2020.03.26

J 5,31-47

Ludzka natura kontra miłość Boga. Nie tylko Ewangelia, ale też pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia, ukazują nam jak oporni jesteśmy wobec Bożej miłości.

Izraelici lepią sobie cielca ze złota, bo im cierpliwości nie starczyło, kiedy Mojżesz przez pewien czas nie wracał ze spotkania z Bogiem. A chwilę wcześniej wszyscy się zobowiązali do wypełnienia słów Pana… W Ewangelii Jezus próbuje przedstawić Żydom konkretne argumenty, które świadczą, że jest On posłany przez Ojca. Dlaczego?? Bo chce doprowadzić ich do wiary, a w konsekwencji do życia wiecznego. Niestety, ci, którzy stali się prześladowcami Jezusa, ze względu, na to, że w ich mniemaniu łamał Prawo, mieli serca zamknięte na jakiekolwiek argumenty.

Czasami my też szukamy argumentów i nie mogąc znaleźć wystarczających, wątpimy. Przypomnijmy sobie to wszystko, co przybliżyło nas do miłości Bożej, tych wszystkich ludzi, którzy nam o niej powiedzieli…  Spójrzmy z wdzięcznością na te momenty kiedy wierzyliśmy bez wątpliwości i doświadczaliśmy Bożej obecności…

Wystarczył jeden krok w kierunku Jezusa, aby On uczynił resztę. Przykład?

Pierwszy święty kanonizowany w historii – Dobry Łotr (wspominamy go dziś w liturgii Kościoła). Wisząc na krzyżu upokorzył się przed Jezusem, wyznał swą grzeszność i poprosił…  I chwilę potem cieszył się chwałą Nieba. Można??…. Można!!!

Tak niewiele potrzeba. Czy to rozumiemy?

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...