22-09-2015r.

Dnia 22 września odbyło się otwarte spotkanie wspólnoty Theoforos. Na początku głos zabrała koordynatorka akcji „szlachetna paczka”, by poinformować nas iż niedługo odbędą się szkolenia przygotowawcze i zachęcała do zgłoszenia się jako wolontariusze do tegorocznej paczki.

Następnym punktem programu była modlitwa wspólnotowa, zarówno jednoczesna jak i
polegająca na wezwaniach wypowiadanych przez modlącą się wspólnotę.

Ksiądz Jacek poprowadził spotkanie przybliżając nam istotę małych grupek, które stanowią jeden z filarów naszej formacji. Od tego roku uczestnictwo w małych grupkach będzie kryterium awansowania na wyższy stopień rekolekcji wakacyjnych. Dopuszczalne będą  maksymalnie trzy nie­usprawiedliwione nieobecności. Osoby, które przekroczą ten limit będą mogły jedynie powtórzyć stopień już przebyty.

Czym są małe grupki? Nie są one kółkiem wzajemnej adoracji i tym bardziej nie są miejscem do wymieniania się plotkami. Dopuszczalne jest jedynie „plotkowanie” na własny temat w celu dzielenia się przeżyciami wynikającymi z pogłębiającej się wiary. Zjawisko te jest celem nadrzędnym małych grupek. Poprzez modlitwę, rozważanie Słowa i dzielenie się, mamy osiągnąć wzrost duchowy. Bo parafrazując księdza Jacka „Jeżeli ktoś sądzi, że osiągnął wystarczająco wysoki poziom wiary i relacji z Bogiem, może brać pod uwagę bolesny upadek”.

Wprawdzie to co przeżywamy na małych grupkach ma wpływ na naszą formację i życie
codzienne (bo przecież czyjeś sukcesy, przemyślenia i pokonywane trudów w modlitwie, może być pokrzepiające dla pozostałych członków grupy) to jednak obowiązuje pełna dyskrecja i nic co zostanie powiedziane na grupkach, nie może zostać przekazane dalej .

Grupki spotykają się dwa razy w miesiącu; raz na spotkaniu formacyjnym i raz na spotkaniu modlitewnym. Uczestnicy grupek są sobie równi, a lider pełni funkcję czysto porządkową: zwołuje uczestników, sprawdza czas i proponuje temat do rozważania, a gdy brak odważnych, prowadzi modlitwę na początku i końcu spotkania.

Oprócz pracy na grupkach, uczestnicy powinni podjąć się pracy ze Słowem, korzystając z
materiałów zamieszczanych regularnie na stronie internetowej. Materiały oprócz fragmentu Pisma Świętego do rozważenia na dany dzień (materiały są przewidziane na okres dwóch tygodni) proponują też konkretne pytania i myśli, które mogą się okazać przydatne. Na naszej stronie jest też przedstawiony dość prosty i intuicyjny, lecz skuteczny wzór medytacji do stosowania w trakcie modlitwy.

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...