23-09-2014

Prezentację przygotowała i poprowadziła Madzia Mieczkowska.

Tematy spotkania:

I.                  Mowa ciała we wspólnocie i postawy modlitewne w liturgii mszalnej.

1.     Mowa Ciała

Wielką rolę w komunikacji odgrywa część niewerbalna, na którą składają się: postawa ciała, nachylanie się, gesty, odległość od rozmówcy, wysokość i natężenie głosu. Na podstawie mowy ciała można odgadnąć intencje naszego rozmówcy.

Sztuką jest odnalezienie odpowiedniej postawy w trakcie rozmowy, która zapewni jej uczestnikom poczucie bezpieczeństwa.

Psychologia wyróżnia odległość, jako jedną z czterech przestrzeni:

  • do 45 cm – strefa intymna,  zarezerwowana dla bliskich osób
  • do 120 cm – strefa osobista
  • powyżej 120 cm – strefa publiczna (np. podczas konferencji, wykładów)

 Potrzeba wielkiego wyczucia, aby nie „wtargnąć” w czyjąś intymną przestrzeń. We wspólnocie nie każdy lubi przytulenia, warto zaczynać powitanie od podania ręki.

 

2.     Postawy modlitewne

Postawa siedząca.

 W Apokalipsie (Ap 3,21) „Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie”. W tradycji starotestamentalnej, pozycja ta była zarezerwowana dla króla, zwycięzcy lub kogoś ważnego. W tradycji liturgicznej symbolizuje ona:

  • wsłuchanie się w słowa
  • zaszczyt jakim obdarzona jest osoba siedząca i jej godność.

 Postawa stojąca.

 W 1 Kr 8,14 jest napisane „Potem król się odwrócił i pobłogosławił całe zgromadzenie Izraela. Całe zaś zgromadzenie Izraela stało”.

Postawa stojąca oznacza:

  • czujność
  • gotowość do wyruszenia
  • często postawie stojącej towarzyszy złożenie lub rozłożenie rąk i skierowanie wzroku na mówiącego w celu głębszego skupienia.

 Postawa klęcząca

 Pwt 26, 10 „Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie». Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu „

Tu ewidentna jest postawa ofiarna połączona z przebłaganiem, mającym na celu przebłaganie Bogu za miłosierdzie.

 W Mk 1,40 „Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” trędowaty prosi o uzdrowienie. Postawa ta towarzyszy penitentom proszącym o rozgrzeszenie.

 W dziejach apostolskich (Dz 9,10) „Po usunięciu wszystkich, Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: «Tabito, wstań!» A ona otwarła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła.” Piotr przed dokonaniem cudu modli się klęcząc.

 W Drugim liście do Filipian (FLP 2,6-11) sam Jezus daje nam przykład postawy klęczącej „ istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem,  lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu Imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca „

 Postawa klęcząca symbolizuje uniżenie się przed Bogiem. A Jan XXIII mówił, że Człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy przed Bogiem.

Papież Benedykt XVI twierdzi, że gdzie zanika postaw klęcząca, trzeba na nowo nauczyć się klęczeć.

Leżenie krzyżem

Leżenie krzyżem symbolizuje bezgraniczne uniżenie się przed Bogiem i cichą gotowość do słuchania Jego woli.

 

II.               Ubiór wskazany na Eucharystię

Tu posłużono się Kanonem Kościoła Katolickiego (KKK 2521) „Czystość domaga się wstydliwości. Jest ona integralną częścią umiarkowania. Wstydliwość chroni intymność osoby. Polega ona na odmowie odsłaniania tego, co powinno pozostać zakryte. Wstydliwość jest związana z czystością, świadczy o jej delikatności. Kieruje ona spojrzeniami i gestami, które odpowiadają godności osób i godności ich zjednoczenia.”

Ubiór powinien być oficjalny/elegancki, nie odsłaniający części ciała i nie powinien być ani za skromny („Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? „) ani też przesadnie elegancki, by nie rozpraszał innych modlących się.

III.           Przyjaźń damsko-męska, czy jest możliwa?

 „Przyjaźń między mężczyzną i kobietą to chodzenie po bardzo wąskim pasie między morzem namiętności a morzem nienawiści”                                                                                        Św. Augustyn

Przyjaźń miedzy kobietą i mężczyzną jest niemożliwa poza jednym wyjątkiem – jeśli tworzą ją ludzie święci.

Za przykład niech służy nam przyjaźń między Św. Franciszkiem z Asyżu i Św. Klarą oraz relacje Jezusa z kobietami znanymi z kart Nowego Testamentu.

Nie można mówić o przyjaźni damsko-męskiej jeśli jest w tej relacji coś do ukrycia. Jezus rozmawiał z Samarytanką otwarcie, niczego nie ukrywając. Maria słuchając Chrystusa siedziała u jego stóp na oczach innych ludzi.

Relacje międzyludzkie nie mogą zatrzymywać nas w drodze do Boga. Jeśli relacja tak pochłania, że człowiek się zatrzymuje – to nie można mówić o przyjaźni.

Spotkanie zakończyliśmy Modlitwą Jedności.

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...