25-11-2014

Dziś tematem konferencji księdza Jacka był POST.

Post może uratować wiele istnień, zarówno w życiu doczesnym jak i w tym wiecznym. Wielokrotnie post i modlitwa odmieniły bieg wojen, a post ofiarowany za zmarłych może skrócić czas jaki muszą przebyć w czyśću.

Post wraz z modlitwą i jałmużną stanowią główne filary walki ze złem.

Mk 9, 28-29 Gdy przyszedł do domu, uczniowie Go pytali na osobności: «Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?» Rzekł im: «Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem».

Post ma na celu umartwienie ciała i wyrzeczenie się czegoś co sprawia przyjemność. Post o chlebie i wodzie może być dla kogoś żadnym umartwieniem i dlatego warto zrezygnować z czegoś co naprawdę sprawia przyjemność lub uzależnia (np. kawa, słodycze, ulubiony serial). Post ma na celu wzmocnienie ducha poprzez wyrzeczenie się ciała i odrzucenie pokus, którym post może zapobiec. Ujawnia także do czego człowiek jest szczególnie przywiązany. Wskazane jest, aby post wprowadzać stopniowo, bo nie możemy sobie szkodzić. Osoby chore zamiast postu mogą ofiarować Bogu swoje cierpienie.

 Mk 4, 1-4 „Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych .”

Przy wyborze pieczywa wskazane jest pieczywo pożywne, a osoba poszcząca nie powinna być posępna. Słowo wielokrotnie przestrzega przed postem faryzejskim czynionym na pokaz dla ludzi.

Mt 6,16-18 Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Pierwotnie post obowiązywał w środę i piątek; w środę by przygotować się do pamiątki Ostatniej Wieczerzy, a w piątek by rozkoszować się dłużej Eucharystią. Post eucharystyczny trwał od wieczora dnia poprzedniego, aż do przyjęcia Eucharystii. Aktualnie w Polsce, w Środę Popielcową i Wielki Piątek, obowiązuje post ilościowy i jakościowy dla wszystkich w wieku od 14 do 60 lat. Obowiązuje tez wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w każdy piątek (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych i dyspens biskupich).

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...