Różaniec przed Najświętszym Sakramentem

W każdy wtorek od 17:20 do 18:00 w Katedrze zapraszamy na różaniec w Kaplicy Najświętszego Sakramentu prowadzony przez naszą wspólnotę.

Zachęcamy do uczestnictwa.

Konkurs adwentowy

Nadchodzi konkurs adwentowy dla nieco młodszych Theoforosiaków – powoli staje się to naszą tradycją. Tym razem prosimy dzieci aby narysowały bądź wykonały szopkę Bożonarodzeniową (jeśli jest kilkoro dzieci w rodzinie mogą wykonać jedną – wspólnie) Na zgłoszenia czekają Aneta Ejsmont lub Katarzyna Listowska (kontakt przez messenger) do 5.XI (abyśmy mogli przewidzieć ilość nagród) a prace można wykonać i wysłać ich zdjęcia do 19.XII.

Z Bogiem!

23.11.2021r.

23.11 odwiedził naszą wspólnotę ks Tomasz Grala, który wprowadził nas w temat synodu, który 9 października rozpoczął się w Watykanie. Ks. Grala mówił o Kościele synodalnym i jego trzech cechach: komunii, uczestnictwie i misji, który jest otwarty na słuchanie, przyjmowanie i rozeznawanie. Zasygnalizował o pragnieniu Papieża i Kościoła aby wszyscy jego członkowie mogli wyrazić swoje pragnienia czy troski o Kościół. 21.11.21r biskup Stepnowski inaugurował w Katedrze diecezjalny proces synodalny.

26.10.2021r. 09.11.2021r.

Na tych spotkaniach gościliśmy ks. Zbigniewa Skuzę, który wprowadził nas w tematykę bibljną. Tematem spotkań były Psalmy i ich rola w tradycji Kościoła oraz obecnie. Konferencje te  wpisywały się w cykl tematyczny: Taniec i muzyka w Biblii. Cieszymy się, że ksiądz Skuza chce z nami dzielić się swoja ogromną wiedzą i miłością do Słowa Bożego.

12.10.2021r.

Dziś Darek Mieczkowski mówił na temat posłuszeństwa wobec kościoła na przykładzie życia Sługi Bożego Ks. Dolindo Routolo i św. Ojca Pio. Przedstawił prześladowania jakich doznawali przez wiele lat od najwyższych władz kościelnych oraz postawę jaką w tej sytuacji przyjęli. Było to całkowite posłuszeństwo, oddanie i miłość do Kościoła jako matki i Oblubienicy Chrystusa. Przytoczył też fragmenty KKK jako wyjaśnienie przyjęcia takiego stanowiska przez tych świętych kapłanów.

Na koniec zachęcił do przyjęcia podobnej postawy wobec Kościoła w dzisiejszych, trudnych czasach.

28.09.2021r.

Na tym spotkaniu wysłuchaliśmy konferencji przygotowanej przez Magdę Mieczkowską, która mówiła o miłości w działaniu. Temat oparty na cytatach prymasa tysiąclecia oraz fragmentach Pisma Św. odnośnie działania, patrzenia na drugiego człowieka, na swój plan dnia oczami miłości a nie pieniędzy czy swojego egoizmu. Duża część tematu poświęcona była dyscyplinie, wymaganiu od siebie – co należało również do cnót ks. Stefana Wyszyńskiego.

14.09.2021r.

14 września to drugie już spotkanie naszej wspólnoty. Cieszy nas fakt, że Eucharystia jest i będzie jego pierwszym punktem. Natomiast tematem tego spotkania była istota budowania Wspólnoty i  świadome, odpowiedzialne w niej uczestnictwo. Lidia, która je prowadziła, motywowała do refleksji nad pytaniami: Czym dla mnie jest wspólnota? Dlaczego w niej jestem? Jakie mam oczekiwania? Co mogę jej zaoferować? Czy wzrastam duchowo? Czy jestem bardziej biorcą czy dawcą?  Następnie przypomniała najważniejsze zasady funkcjonowania naszej wspólnoty, jej formacji i działań ewangelizacyjnych, zachęcając do aktywnego włączania się w nie. 

07.09.2021r.

Nowy rok formacyjny rozpoczęty!!! Chociaż 07 września to pierwszy wtorek miesiąca, a przecież nasza wspólnota spotkania otwarte ma w parzyste wtorki, to jednak postanowiliśmy, że nie będziemy czekać, tylko wystartujemy tym razem szybciej. Po Eucharystii spotkaliśmy się w Domu Parafialnym, naszym drugim domu. Po krótkim spotkaniu integracyjnym przy ciasteczkach i modlitwie ks. Jacek uświadomił nam, jak ważną sprawą jest zaplanowanie pracy nad swoim wzrostem duchowym. Konieczne są konkretne decyzje i ich przestrzeganie, pomocny w tym może być plan dnia, tygodnia.  Następnie kilka osób podzieliło się swoim świadectwem Bożej obecności w czasie ostatniego czasu. Na koniec spotkania zostały ustalone różne kwestie związane z  pracą w małych grupkach i spotkaniach otwartych.

Mamy nadzieję, że ten rok będzie spokojniejszy, bez spotkań online i umożliwi nam systematyczne, bardziej aktywne nasze uczestnictwo w planowanych działaniach ewangelizacyjnych.

Kurs Emaus

Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. Nalegają, by pozostał z nimi. Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania Jezusa. On sam zaprasza Ciebie do tego samego! Pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem – Słowem.

Kurs Emaus jest drugim kursem biblijnym Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA). Jego celem jest przejść drogę z Jezusem Zmartwychwstałym, aby rozpalić serce ogniem Słowa Bożego i zakochać się w Nim.

Do udziału w kursie zapraszamy osoby pełnoletnie, które przede wszystkim przeżyły Kurs Nowe Życie.

Kurs Emaus odbywać się będzie w dniach 26-28 listopada 2021 r. w Domu Parafialnym, przy Katedrze.

Więcej szczegółów oraz zapisy na stronie.

Kurs dla Rodziców Nastolatków

Serdecznie zapraszamy na Kurs dla Rodziców Nastolatków (bezpłatny).

Kurs to seria pięciu spotkań mających na celu wsparcie rodziców i opiekunów pragnących wzmocnić relacje ze swoimi dziećmi/nastolatkami.

Tematyka spotkań:
– długoterminowy cel wychowania
– rozpoznawanie potrzeb nastolatków
– wyznaczanie jasnych granic
– rozwój zdrowia emocjonalnego
– wspieranie w podejmowaniu dobrych decyzji

Terminy spotkań:
27.11 sobota 10:00 – 12:30
04.12 sobota 10:00 – 12:30
18.12 sobota 10:00 – 12:30
08.01 sobota 10:00 – 12:30
15.01 sobota 10:00 – 12:30

Zgłoszenie na kurs:
kursdlarodzicow@theoforos.pl
tel: 502507050

Zapisy do 20 listopada. Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce:
Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży
Plac Jana Pawła II 1

Organizatorzy:
Anna Leszczewska – pedagog
Ekipa Wspólnoty Theoforos

Skauci Króla

Uroczyste otwarcie 13-tego szczepu Skautów Króla w Łomży

16 października 2021 miało miejsce zamknięcie próby łomżyńskich Skautów Króla. Rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w Katedrze, przy której funkcjonuje Katolickie Stowarzyszenie Theoforos, przy którym powstał 13 w Polsce szczep SK.

            Kim są Skauci Króla? Jesteśmy grupą świeckich katolików, należących do Stowarzyszenia Skautów Króla, które swoje początki ma 6 lat temu we Wrocławiu i Gliwicach. Głównym celem tej grupy jest formacja dzieci i młodzieży oparta o chrześcijański system wartości, wypływający z Pisma Św. Świadczy o tym myśl przewodnia Skautów pochodząca z fragmentu Ewangelii św. Mateusza (7,12): „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie”. Skauci pracują nad swoim charakterem od najmłodszych lat. W naszym szczepie dzieci formują się w trzech zastępach: tropiciele (3-6 lat), odkrywcy (7-9), zwiadowcy (10-13). Kierują nimi  instruktorzy, którzy dbają o ich harmonijny rozwój w czterech aspektach wzrostu: duchowym, fizycznym, intelektualnym i społecznym.

Pomysłodawcą zaszczepienia takiej właśnie formacji dla dzieci przy wspólnocie Theoforos był opiekun duchowy tej wspólnoty – ks. Jacek Dąbrowski, który zapalił tym pomysłem kilkoro rodziców formujących się we wspólnocie a oni (jak i sam pomysłodawca) szybko stali się pierwszymi instruktorami tego szczepu.

             Po Mszy Św. skauci z wszystkimi zaproszonymi gośćmi z Komendy Głównej, Szczepu z Białegostoku, Wyszkowa, rodzicami oraz przedstawicielami komendy hufca ZHP z Łomży udali się na obrzędowe ognisko, w trakcie którego skauci i ich instruktorzy złożyli przyrzeczenia Skautów Króla. Następnie wspólnie uwielbialiśmy Jezusa, po czym odbyła się agapa, na której oprócz pysznego poczęstunku wzmacnialiśmy więzi wspólnoty Skautów Króla.

Uroczyste zakończenie próby szczepu było okazją do świętowania faktu włączenia do wspólnoty Skautów Króla, a także radości wynikającej ze zrealizowanych celów przewidzianych na okres próby (w naszym przypadku okres 2 lat – spowodowany pandemią): formacja dzieci podczas zbiórek, kompletowanie umundurowania i tworzenia obrzędowości szczepu.

Dh. Kasia

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd.

Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej. 

Osoby, które chcą dołączyć do Modlitwy Jedności mogą zgłaszać się,
pisząc na adres:   lomza.theoforos@gmail.com.
Zostanie im przydzielona konkretna dziesiątka Różańca Świętego.

Zapraszamy serdecznie do wspierania nas swoją modlitwą.

Wykaz tajemnic na styczeń 2022r.

Osoby odmawiające
Tajemnice Radosne Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Ewa G, Marzena i Karol T, Lidia Ch, Grażyna Ko.
Nawiedzenie Świętej Elżbiety Janina R, Elwira i Wojciech Sz, Leszek D, Jadwiga D.
Narodzenie Pana Jezusa Halina R, Edyta W., Krystyna G., Weronika J.
Ofiarowanie Jezusa w świątyni Monika S, Kasia i Sławek O., Janusz i Aneta
Odnalezienie Jezusa w świątyni Ks.Jacek, Tomek P, Kamil F., Barbara K.
Tajemnice Światła Chrzest Jezusa w Jordanie Jakub S, Elżbieta A., Marek i Izabela A. Krystyna C.
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej Barbara Ku, Justyna K, Joanna M, Agnieszka Ż.
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Henryka F, Kinga W, Justynka S, Krzysztof P.
Przemienienie Pańskie na górze Tabor Paulina B, Agnieszka i Andrzej K, Damian W, Monika K.
Ustanowienie Eucharystii Milena B, Iwona K., Bogdan Sz., Agnieszka Z.
Tajemnice Bolesne Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Agnieszka, Natalia i Wojciech L, Barbara N.
Biczowanie Jezusa Ania, Justyna i Grzegorz F, Magdalena B.
Cierniem ukoronowanie Jezusa Dariusz i Magda M, Paweł M., Irena K. Wiesława Ł.
Dźwiganie krzyża na Kalwarię Ewa M, Paweł D, Elżbieta S., Martyna i Robert T.
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Grażyna K, Artur M,
Tajemnice Chwalebne Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Wojciech i Wioletta W, Marta A., Tadeusz G.
Wniebowstąpienie Chrystusa Antoni i Krystyna S, Ewa C. Mariusz L. Monika L.
Zesłanie Ducha Świętego Krzysztof R, Maria J, Monika i Rafał P-A.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Kamil K, Iza i Kamil Sz, Iwona S. Marian P.
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Natalia B, Aleksandra M, Anna i Paweł K. Ania J.

27.04.2021r.

Na dzisiejszym spotkaniu naszym gościem był ks. Zbigniew Skuza, który rozpoczął cykl konferencji na temat muzyki i tańca w Biblii. Jak powiedział św. Augustyn: „Kto śpiewa dwa razy się modli”, więc temat jest nam bliski.

13.04.2021r.

Na tym spotkaniu kontynuowaliśmy rozważanie adhortacji o świętości we współczesnym świecie papieża Franciszka‚ Cieszcie się i radujcie’. Po konferencji ks. Jacka, odbyła się dłuższa modlitwa o wylanie Ducha św.

Obrazy i Słowo Boże podczas tej modlitwy:

1.Ogień, w którym znajdowali się ludzie, ale który ich nie trawił, tylko jakby oczyszczał od środka, zmieniał. Z takim przekonaniem, ze są wśród nas takie osoby, które przeżywają trudności i Pan chce to oczyszczać, spalać w nich coś, co jest niepotrzebne. Chce napełnić ich sobą.

2. Miłosierny Jezusa, z którego serca strumieniami wypływała Krew i Woda. Pod obrazem stały rzesze ludzi, z przekonaniem- nasza wspólnota. Jezus natomiast zachęcał wszystkich, aby czerpali z Tego Źródła Miłosierdzia.

3. Drewniane, stare ogrodzenie z furtka, która się otwierała. Z przekonaniem, że Bóg chce otwierać przez nas serca innych ludzi, nawet wtedy, gdy czujemy się niepotrzebni, nieużyteczni.

4. Strumień wody obijający się o kamienie. Z przekonaniem, że takie trudności napotykamy w naszej wspólnocie, na drodze naszej wiary, ale one nie są w stanie i tak zatrzymać płynącego strumienia – Żywej Wody.

5. Gołąb z zieloną gałązką w dziobie, tak jak w sytuacji po potopie. Z przekonaniem zapowiedzi dobrego czasu dla nas: czasu budowania, radości po oczyszczeniu, jak wtedy gdy wody potopu opadły i można było rozpocząć Nowe Życie.

6. Słowo Rz12,12-14; z przekonaniem, że to przesłanie dla tych, którym ciężko, bo ktoś im złorzeczy, aby wtedy zło dobrem zwyciężać.

23.03.2021r.

Na dzisiejszym spotkaniu ks. Skuza zatrzymał nas nad tekstem Pisma Świętego, odczytanym w Wielki Piątek, tj. opisem męki Pana Jezusa w Ewangelii wg. Świętego Jana.

09.03.2021r.

09 marca odbyło się kolejne nasze spotkanie wspólnotowe. Jak zwykle, rozpoczęliśmy je Mszą Świętą i krótkim uwielbienie. Następnie, Sławka przedstawiła c.d. rozważań adhortacji Ojca Świętego: „Radujcie się”, tym razem na temat roli błogosławieństw w naszej drodze do świętości.

Spotkanie zakończyło się bardzo miłym akcentem: życzeniami i kwiatami od panów dla niewiast, z okazji Dnia Kobiet.

Skauci Króla – zbiórka 27.02.2021r.

23.02.2021r.

Za nami kolejne spotkanie otwarte naszej wspólnoty. Tradycyjnie drugi parzysty wtorek miesiąca to interesujące spotkanie z ks. dr Zbigniewem Skuzą, który tym razem przybliżył nam istotę „Pustyni”. Całość spotkania do obejrzenia i wysłuchania:

Skauci Króla – zbiórka 13.02.2021r.

Za nami kolejna zbiórka Skautów Króla. Najwięcej radości i emocji związanych było z przygotowaną dla dzieci grą terenową. Oczywiście w trakcie spotkania nie zabrakło wspólnej modlitwy. Niespodzianką dla wszystkich były pierwsze elementy umundurowania naszej grupy ?

09.02.2021r.

Na ostatnim  spotkaniu otwartym naszej wspólnoty  które miało miejsce także w Katedrze,  rozpoczęliśmy cykl konferencji  w oparciu o adhortację Papieża Franciszka „Gaudete et Exsultate” (Cieszcie się i radujcie). Pierwszą  część tego cyklu pt. „Powołani do świętości” przybliżyła nam Lidia, która rozpoczęła refleksje od istoty duchowości chrześcijańskiej. Całość spotkania zamieszczamy na naszym kanale, oto link:

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...