23.11.2021r.

23.11 odwiedził naszą wspólnotę ks Tomasz Grala, który wprowadził nas w temat synodu, który 9 października rozpoczął się w Watykanie. Ks. Grala mówił o Kościele synodalnym i jego trzech cechach: komunii, uczestnictwie i misji, który jest otwarty na słuchanie, przyjmowanie i rozeznawanie. Zasygnalizował o pragnieniu Papieża i Kościoła aby wszyscy jego członkowie mogli wyrazić swoje pragnienia czy troski o Kościół. 21.11.21r biskup Stepnowski inaugurował w Katedrze diecezjalny proces synodalny.

26.10.2021r. 09.11.2021r.

Na tych spotkaniach gościliśmy ks. Zbigniewa Skuzę, który wprowadził nas w tematykę bibljną. Tematem spotkań były Psalmy i ich rola w tradycji Kościoła oraz obecnie. Konferencje te  wpisywały się w cykl tematyczny: Taniec i muzyka w Biblii. Cieszymy się, że ksiądz Skuza chce z nami dzielić się swoja ogromną wiedzą i miłością do Słowa Bożego.

28.09.2021r.

Na tym spotkaniu wysłuchaliśmy konferencji przygotowanej przez Magdę Mieczkowską, która mówiła o miłości w działaniu. Temat oparty na cytatach prymasa tysiąclecia oraz fragmentach Pisma Św. odnośnie działania, patrzenia na drugiego człowieka, na swój plan dnia oczami miłości a nie pieniędzy czy swojego egoizmu. Duża część tematu poświęcona była dyscyplinie, wymaganiu od siebie – co należało również do cnót ks. Stefana Wyszyńskiego.

14.09.2021r.

14 września to drugie już spotkanie naszej wspólnoty. Cieszy nas fakt, że Eucharystia jest i będzie jego pierwszym punktem. Natomiast tematem tego spotkania była istota budowania Wspólnoty i  świadome, odpowiedzialne w niej uczestnictwo. Lidia, która je prowadziła, motywowała do refleksji nad pytaniami: Czym dla mnie jest wspólnota? Dlaczego w niej jestem? Jakie mam oczekiwania? Co mogę jej zaoferować? Czy wzrastam duchowo? Czy jestem bardziej biorcą czy dawcą?  Następnie przypomniała najważniejsze zasady funkcjonowania naszej wspólnoty, jej formacji i działań ewangelizacyjnych, zachęcając do aktywnego włączania się w nie. 

07.09.2021r.

Nowy rok formacyjny rozpoczęty!!! Chociaż 07 września to pierwszy wtorek miesiąca, a przecież nasza wspólnota spotkania otwarte ma w parzyste wtorki, to jednak postanowiliśmy, że nie będziemy czekać, tylko wystartujemy tym razem szybciej. Po Eucharystii spotkaliśmy się w Domu Parafialnym, naszym drugim domu. Po krótkim spotkaniu integracyjnym przy ciasteczkach i modlitwie ks. Jacek uświadomił nam, jak ważną sprawą jest zaplanowanie pracy nad swoim wzrostem duchowym. Konieczne są konkretne decyzje i ich przestrzeganie, pomocny w tym może być plan dnia, tygodnia.  Następnie kilka osób podzieliło się swoim świadectwem Bożej obecności w czasie ostatniego czasu. Na koniec spotkania zostały ustalone różne kwestie związane z  pracą w małych grupkach i spotkaniach otwartych.

Mamy nadzieję, że ten rok będzie spokojniejszy, bez spotkań online i umożliwi nam systematyczne, bardziej aktywne nasze uczestnictwo w planowanych działaniach ewangelizacyjnych.

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...