Zespół ewangelizacyjny θεοφόρος (czyt. Theoforos) działa od początku 2011 roku w Łomży, gdzie w każdą  III-cią niedzielę miesiąca w katedrze po Mszy Świętej o godz. 18.00 prowadzi wraz ze wspólnotą Theoforos Łomżyńskie Wieczory Uwielbienia.

Jeśli nie masz możliwości modlić się z nami na żywo, zapraszamy na YouTube, gdzie odbywają się transmisje wspólnej modlitwy uwielbienia.

Posłuchaj muzyki którą gramy.

Jezu, przychodzę tu.

Znów przychodzę do Ciebie.

Boże, Twa łaska.