Codzienne zatrzymanie 2020.10.06

Łk 10, 38-42

                W dzisiejszej Ewangelii widzimy spotkanie Jezusa z dwiema siostrami, których postawy są zupełnie inne wobec Jezusa. Marta jest wzorem zatroskania o drugiego człowieka. Maria wzorem ucznia zasłuchanego w Słowo. Jezusowi podobają się obie te postawy, gdyż przyjął posługę Marty i pochwalił zasłuchanie Marii. Wydaje się jednak, że obie te postawy Jezus koryguje, aby były jeszcze bardziej owocne.

                Zabiegana Marta nie może zapomnieć, że tym na czym buduje się we właściwy sposób jest Słowo Boże. Bez niego jakiekolwiek dzieła i posługi nie będą pełnieniem woli Bożej. Maria natomiast musi zrobić krok dalej. Od zasłuchania przejść do miłości bliźniego, bo w taki właśnie sposób wypełnia się Słowo w codzienności. W doskonały sposób czynił to Jezus. Potrafił połączyć relację z Ojcem ze służbą człowiekowi.

                Teraz czas na nas. Spróbujmy w świetle dzisiejszej perykopy zweryfikować naszą postawę. Co jest pierwsze, działanie czy słuchanie? Na ile nasze działanie ma swoje źródło w tym, co mówi Pan? Jakie miejsce zajmuje w naszym życiu słuchanie i uczenie się od Mistrza? Czy potrafimy naukę Pana przekładać na codzienność?

                Pozdrawiam i błogosławię ?

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...