Moje codzienne zatrzymanie 2020.03.31

J 8,21-30 i Lb 21,4-9

Widzą, słyszą, doświadczają Bożej obecności, ale nie wierzą. Tak można powiedzieć i o słuchaczach Jezusa z Ewangelii, i o Izraelitach w drodze przez pustynię. W czym jest problem???

U nas też tak bywa… Bóg wielokrotnie pokazuje, że jest, że się troszczy…. A my??? My, mając to doświadczenie Jego obecności, jesteśmy przeszczęśliwi. Jednak przychodzi taki czas, że o tym zapominamy. Dlaczego? Bo taka jest nasza natura? Bo zbyt łatwo ulegamy wpływom świata i troskom o to, co przyziemne? A może dlatego, że „nasze drogi nie są Jego drogami, nasze myśli Jego myślami”(por. Iz 55,8)?

Jeden z terminów określających nawrócenie to metanoia – zmiana myślenia. Świat narzuca nam swój sposób myślenia i działania, który niestety odbiega od Bożego. Ale wszyscy ci, którzy przyjmują Jezusa – Słowo, którzy pozwalają się prowadzić Duchowi Świętemu, zaczynają coraz bardziej dostrzegać różnicę, łatwiej rozpoznają drogę Ewangelii i skuteczniej zwyciężają pokusy.

Tego sobie i wam wszystkim życzę i serdecznie wam błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...