Moje codzienne zatrzymanie 2020.04.01

Dn 3.14-20.91-92.95 i J 8,31-42

Nie rozumiałem Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Wydawało mi się, że zaognia sytuację miedzy sobą, a Żydami. On jednak mówi do nich konkretnie i mówi prawdę. A prawda wyzwala.

Prawda nie zawsze jest przyjemna i łatwa do przyjęcia. Każdy wolałby usłyszeć o sobie, że jest dobry i święty, a prawda jest taka, że jesteśmy niewolnikami i to najgorszej kategorii. Jesteśmy niewolnikami grzechu. Czy nie jest to prawdą? Ile razy dziś już zgrzeszyłem? Ja niestety co najmniej kilka razy…

Uznać prawdę o sobie to połowa sukcesu do tego, by stać się wolnym. Kiedy uznajemy swoją słabość, wtedy widzimy, że potrzebujemy Jezusa, który przyszedł po to, by nas wyzwolić. Nie zrozum mnie źle. Nie chcę ci dokładać złych myśli o tobie, nie chcę, byś czuł się kimś bezwartościowym. Chcę ci powiedzieć, że w Jezusie jest nasza wolność, że On patrzy na nas z wielką miłością.

Kiedyś Jezus powiedział do s. Faustyny: „Dlatego, że tak wielką nędzą jesteś, odsłoniłem ci morze miłosierdzia Mojego” (Dz. 718). On przyszedł po to, by pokazać gdzie jest ratunek. Tylko w Nim i tylko dzięki ufności (spójrz na przykład trzech młodzieńców z I czytania).

Pozdrawiam was i serdecznie błogosławię ? grzesznik-ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...