Moje codzienne zatrzymanie 2020.04.06

J 12,1-11

Na 6 dni przed męką widzimy Jezusa w domu przyjaciół: Łazarza, Marty i Marii. Tak bardzo Bóg – człowiek potrzebuje obecności kogoś bliskiego. Wie doskonale, co Go czeka i potrzebuje zwyczajnie po ludzku obecności przyjaciela.

Podziękuj w tym momencie dobremu Bogu za swoich przyjaciół, a jeśli wydaje ci się, że ich nie masz, poproś byś ich dostrzegł. A jeśli rzeczywiście nie masz takiego człowieka w swoim życiu, poproś, by Pan ci takiego dał.

Jezus również dziś potrzebuje przyjaciela, kogoś kto z Nim będzie, kto uczyni dla Niego jakiś konkretny gest, szczególnie w Wielkim Tygodniu. Czy chcesz być takim przyjacielem?

Zastanawiasz się jak? W tym Wielkim Tygodniu staraj się być przy Nim w Jego samotności i męce, np.: przez rozważanie Jego cierpienia (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale czy lektura Biblii). Ofiaruj Mu swoje wielkopostne postanowienia, przecież to On jest tym, dla którego je podejmujemy. A jeśli nie zrobiłeś takich lub nie wytrwałeś, podejmij jakieś małe na ten Wielki Tydzień.

Łazarz, Marta i Maria urządzili dla Niego ucztę, byli z Nim, usługiwali Mu, namaścili Mu stopy – konkretne gest miłości. My też chciejmy okazać Jezusowi naszą miłość konkretnymi gestami. Duch Św. nam je podpowie.

Pozdrawiam i błogosławię ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...