Moje codzienne zatrzymanie 2020.04.07

J 13,21-33.36-38

Wczoraj Ewangelia ukazała nam przyjaciół Jezusa, dziś Jego zdrajców.

Kiedy w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział, że jeden z apostołów Go zdradzi, wszyscy poczuli się niepewnie. Dlaczego? Ponieważ znali prawdę o sobie. Ja też wczoraj deklarowałem, że chcę być przyjacielem Jezusa, ale nie mogę zagwarantować, że Go nie zdradzę ☹ Bardzo bym chciał być Mu wierny, ale…

Mam świadomość, że jestem grzesznikiem, w życiu nie raz okazałem się niewierny, więc nie wiem jak będzie dalej. Z pokorą błagam Go o łaskę, abym wytrwał i mam nadzieję, że tak będzie.

Dwóch spośród dwunastu zdradziło, dziewięciu zawiodło, tylko jeden wytrwał. Chciałbym być tym jednym…

Pociesza mnie fakt, że Jezus wybacza zawsze, kiedy się do Niego powraca z żalem i skruchą. Doświadczył tego Piotr. W dzisiejszej scenie z Ewangelii zapewnia, że życie odda za Jezusa, lecz wiemy, że zawalił i wyparł się Go trzykrotnie. Jednak, w przeciwieństwie do Judasza, nie poddał się rozpaczy i skruszony wyznał miłość Jezusowi po zmartwychwstaniu.

Panie pomóż mi być Tobie wiernym, a kiedy zawalę i odejdę pomóż wrócić, bo nie chcę bez Ciebie żyć.

Pozdrawiam i błogosławię ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...