Moje codzienne zatrzymanie 2020.04.09

J 13, 1-15

Jezus w Ewangelii dzisiejszej ukazuje nam w bardzo konkretny sposób, co znaczy kochać i do czego powinna prowadzić nas Eucharystia. Zastanawiające jest to, że u św. Jana nie znajdujemy opisu ustanowienia Eucharystii, a mamy niesamowitą lekcję pokory i miłości.

W kontekście tych różnych dyskusji i zgrzytów wśród katolików spowodowanych epidemią i ograniczeniami w dostępie do Mszy św. warto postawić sobie konkretne pytanie: „Który Chrystus jest ważniejszy, Ten w Eucharystii czy ten w drugim człowieku?” Kiedy patrzę i przysłuchuję się różnym sytuacjom, to mam wrażenie, że gdzieś się tu pogubiliśmy. Tak pragniemy spotkania z Chrystusem w Eucharystii, a z drugiej strony mamy, delikatnie rzecz ujmując, negatywne emocje wobec innych, osądzamy, obgadujemy, czy nawet się kłócimy.

Różnie piszą bibliści o fakcie braku opisu Eucharystii w Ewangelii św. Jana. Ale dobrze, że umiłowany uczeń ukazuje nam Chrystusa Sługę, bo to ma nas uczyć pokory, miłości i szacunku do każdego. Mój udział w Eucharystii ma mnie prowadzić do drugiego człowieka. Moja miłość do Jezusa Eucharystycznego ma iść w parze z miłością Chrystusa obecnego w ludziach. Bo Chrystus obecny w Eucharystii i Ten, obecny w innych, to przecież ten sam Chrystus.

Pozdrawiam serdecznie i błogosławię ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...