Moje codzienne zatrzymanie 2020.04.10

J 18,1-19,42

Wielki Piątek to czas szczególnego trwania przy Jezusie cierpiącym. Bodajże w poniedziałek pisałem o tym, że Jezus potrzebuje przyjaciół. Dziś tym bardziej trwajmy przy Nim, jako Jego przyjaciele. To trwanie wyrazić może nasz świadomy post, jakieś konkretne wyrzeczenie na dzień dzisiejszy (np.: czas bez telefonu lub Internetu), a także rozważanie Jego męki, czy to przez modlitwę Drogą Krzyżową, czy lekturę Ewangelicznej Pasji.

Jednak chciałbym naszą uwagę zwrócić na jeszcze jedną ważną rzeczywistość. Wczoraj popołudniu ludzie ze Wspólnoty podzielili się ze mną swoim nowym doświadczeniem przeżywania liturgii – liturgią domową. W wielu domach odbył się obrzęd obmycia nóg, co było ważnym doświadczeniem miłości w rodzinach. Czy to nie jest wspaniałe, jak Bóg uczy nas nowego świętowania przez tę epidemię? Pomyślmy co moglibyśmy zrobić w poszczególne dni Triduum, aby w rodzinach głębiej wejść w przeżywane tajemnice… Dziś, w Wielki Piątek moglibyśmy wspólnie przeczytać opis męki Pana; jutro wraz z dziećmi może przygotować jakąś laurkę z podziękowaniem Jezusowi za Jego mękę lub ze starszymi dziećmi wykonać wspólnymi siłami krzyż… Wiem, że jesteście na tyle kreatywni, aby wymyśleć coś konkretnego dla wspólnego świętowania…

Ale zwróćmy uwagę na jeszcze jeden fakt. Do tej pory w wielu naszych domach świętowanie niedzieli czy świąt ograniczało się do udziału we Mszy czy nabożeństwie. Obecna sytuacja wymusza na nas świętowanie liturgii domowej. Czy nie warto byłoby na przyszłość tych dwóch rzeczywistości ze sobą połączyć ???

Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...