Moje codzienne zatrzymanie 2020.04.14

J 20,11-18

Nie pamiętam na którym roku w seminarium wtedy byłem, ale było to ponad 20 lat temu. Przygotowywaliśmy jakąś inscenizację biblijną, w której była wspomniana dzisiejsza scena z Ewangelii. Dlaczego o tym piszę? Bo właśnie wtedy tak mocno dotknęła mnie ta sytuacja z życia Marii Magdaleny, że za każdym razem kiedy o niej czytam, czy słyszę, mocno przemawia do mnie to jej osobiste doświadczenie.

Maria Magdalena stoi przy pustym grobie i płacze. Kiedy dostrzega Jezusa, nie rozpoznaje Go. Dopiero kiedy odzywa się do niej po imieniu rozpoznaje Go.

Myślę, że to wydarzenie może i powinno być dla nas okazją do powrotu myślami do naszego pierwszego spotkania z Jezusem. Być może Maria stojąc przy grobie przypomniała sobie z tęsknota ten moment, który spowodował, że poszła za Nauczycielem i trwała przy Nim.

Czy jesteśmy w stanie przypomnieć sobie okoliczności, które doprowadziły nas do spotkania żyjącego Boga? Kiedy to było, ile czasu już upłynęło od tamtej chwili? Kto cię przyprowadził do Jezusa lub w jakiej sytuacji Go spotkałeś?

Podziękuj Jezusowi za ten moment pierwszego spotkania i często do niego wracaj, bo to pomoże trwać w pierwotnej miłości mimo przeciwności, które niesie życie.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...