Moje codzienne zatrzymanie 2020.04.15

Łk 24,13-35

Jak ja lubię ten fragment Ewangelii!!! Niektórzy domyślają się dlaczego ?. W Szkole Ewangelizacji Św. Andrzeja, do której należy nasza Wspólnota jest Kurs Emaus, i to już jako drugi, więc na początku formacji. (Tym, którzy nie byli polecam)

Jezus zmartwychwstały objawia się zasmuconym i zrezygnowanym uczniom. Z tego, co pisze św. Łukasz ich serca, mimo, że spragnione Boga, były zamknięte ludzkim sposobem myślenia i rozczarowaniem. Jezus wchodzi w tę rzeczywistość i przez Słowo oraz Eucharystię niszczy, to co zamknęło serca i oczy uczniów.

Moi drodzy. Jak wiele dla nas płynie z tej dzisiejszej Ewangelii wskazówek…

1. Jezus jest zawsze blisko, nawet kiedy Go nie widzimy, On jest. Przecież to obiecał, a jest prawdomówny.

2. Jego Słowo wyjaśnia praktycznie wszystko, więc warto sięgać po Nie jako wskazówkę i Słowo Życia.

3. Na drogach naszego życia Jezus nam towarzyszy w swoim Kościele: w Sakramentach, Eucharystii, Słowie, we wspólnocie wierzących i w osobach kapłanów.

4. Najłatwiej jest nam sięgnąć po Jego obecność w Słowie. On Sam jest Słowem.

Dokumenty Kościoła przypominają, że „Kościół zawsze otaczał czcią Boże Pisma, podobnie jak i samo Ciało Pańskie” (Konstytucja Soboru Watykańskiego II o Objawieniu Bożym 21). Jego obecność w Słowie jest tak samo ważna i realna jak w Eucharystii.

Zastanówmy się więc jak często sięgamy po Jezusa – Słowo? Czy jest to nasz codzienny pokarm? Czy uczymy się życia ze Słowa Bożego?

Św. Hieronim (IV/V w.), tłumacz Biblii z języków oryginalnych napisał: „…ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy Boga ani Jego miłości: nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa.” Bardzo ważną wskazówkę znajdujemy w tych słowach. Chcesz bardziej poznać Pana? – Czytaj i rozważaj Słowo!!!

Wdzięczni za Słowo Boże, prośmy Ducha Św., by nam pomagał wiernie sięgać po Nie i karmić się Nim.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...