Moje codzienne zatrzymanie 2020.04.18

Mk 16,9-15

Św. Marek w kilku wersetach ukazuje wydarzenia, które miały miejsce po zmartwychwstaniu Pana. Apostołowie, których widzimy w tym opisie nie są przekonani do faktu powstania z martwych Jezusa, po prostu w to nie wierzą, mimo świadectw tych, którzy Go widzieli żywego. Sam Jezus, który w końcu objawia się im wszystkim, wręcz im wyrzuca to niedowiarstwo. Ale…. Nie rezygnuje z nich i nie przekreśla wybrania, którego wcześniej dokonał.

My też mamy chwile zwątpienia, zachwiania w wierze, czy nawet odchodzimy od Niego. I co? I to nas nie przekreśla!!! Dalej jesteśmy posłani do świata, dalej mamy głosić Dobrą Nowinę, dalej mamy świadczyć, dalej mamy być solą i światłem świata. Bóg jest zawsze wierny i nie rezygnuje z nas…

Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że właśnie takich nas potrzebuje. Po pierwsze dlatego, abyśmy potrafili rozumieć tych, którzy błądzą, bo sami też błądzimy. A po drugie dlatego, aby, jak to stwierdza św. Paweł, „z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas”, bo jesteśmy glinianymi, a więc kruchymi naczyniami (por. 2 Kor 4,7)

Pozdrawiam wszystkie Gliniane Naczynia i błogosławię, byśmy nigdy nie zwątpili w wybranie ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...