Moje codzienne zatrzymanie 2020.04.20

J 3,1-8

Nikodem jest bardzo ciekawą postacią. Z jednej strony nauczyciel Izraela, a z drugiej poszukujący, który dzięki spotkaniu z Jezusem znajduje prawdę. W kolejnych dniach spotkamy się jeszcze z Nikodemem i usłyszymy, czego Jezus go, a tym samym nas, nauczył.

Dziś słyszymy o powtórnych narodzinach, narodzinach z wody i Ducha Świętego. Jest tu mowa oczywiście o Sakramencie Chrztu i współpracy z Duchem Świętym. Fenomenalne jest to, że zostaliśmy ochrzczeni, jako maluchy, bo to jeszcze wyraźniej ukazuje, że to jest niczym niezasłużona przez nas łaska. Bóg nas uwolnił, On nas uczynił swoimi dziećmi, dał Swojego Ducha i przez Niego prowadzi nas przez życie.

Podziękujmy dziś Bogu za Chrzest Święty i zastanówmy się, na ile rozwijamy w sobie życie wtedy od Niego otrzymane…

Druga sprawa to nasza współpraca z Duchem Świętym. Wielu z nas doświadczyło chrztu w Duchu Św., widzimy, że On jest i można Go doświadczyć. Tak naprawdę to tylko dzięki Niemu jesteśmy w stanie rozwijać naszą relację z Bogiem, czynić dobro, poznawać prawdę, modlić się… Słowem – bez pomocy Ducha Św. nie jesteśmy w stanie uczynić nic w życiu duchowym i nie tylko… Na ile jesteśmy Mu posłuszni? Im bardziej Go słuchamy, tym wyraźniej Go słyszymy.

Proszę Cię, Duchu Św., prowadź nas i zawsze bądź z nami. Amen ?

Pozdrawiam i błogosławię ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...