Moje codzienne zatrzymanie 2020.04.23

J12,24-26

Dzisiejsze codzienne zatrzymanie należałoby nazwać świątecznym, gdyż przeżywamy w Polsce uroczystość św. Wojciecha, który jest jednym z głównych patronów naszej Ojczyzny. Dlatego nim jest, bo zginął śmiercią męczeńską, kiedy szedł z misją ewangelizacyjną do Prus. Można powiedzieć, że w sumie niewiele narobił, jako ewangelizator, lecz jako męczennik, a i owszem… „Bo krew męczenników jest posiewem chrześcijan”, jak powiedział św. Tertulian. Historia pokazuje, że tam gdzie przelała się krew męczeńska, z czasem chrześcijaństwo zaczęło się pojawiać i rozwijać. Na początku wiary w Polsce również spotykamy kilku ważnych męczenników: św. Brunon, św. Stanisław, św. Wojciech. Początki więc nie były proste, ale jak widzimy, zaowocowały.

W Ewangelii dzisiejszej Jezus mówi o konieczności obumierania, aby wydawać owoce. W pierwszej kolejności to obumieranie powinno dotyczyć naszego egoizmu, czyli nieuporządkowanej miłości własnej. W drugiej chodzi o obumieranie dla świata, by nie wiązać się z tym, co przemijające. Nie jest to łatwe, ale tylko wtedy będziemy mogli być dobrymi narzędziami w ręku Boga, aby przemieniał ten świat. Pojawia się jednak pytanie o to, czy chcemy być współpracownikami na niwie Pańskiej? Świat i ludzie tego potrzebują, lecz decyzję Bóg pozostawia nam.

I jeszcze jedno. Nie czekajmy na owoce naszej pracy. Fajnie byłoby je zobaczyć, ale nie zawsze jest nam to dane. Owoce zbiera Pan. Kiedy nie widzimy owoców, których się spodziewaliśmy, możemy ponieść największą porażkę, którą jest rezygnacja. W życiorysach św. Wojciecha znajdziemy wiele wzmianek o jego duszpasterskich niepowodzeniach, ale to doprowadziło do jego decyzji o misjach, a potem męczeńskiej śmierci. A Pan już tym wszystkim posłużył się w najbardziej odpowiedni sposób.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...