Moje codzienne zatrzymanie 2020.04.27

J 6,22-29

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam ludzi, którzy szukają Jezusa oraz sytuację, w której On demaskuje motywy tego poszukiwania.

Myślę, że warto poprosić Ducha Św. o światło, abyśmy my zobaczyli nasze motywacje trwania przy Chrystusie. Czy to On jest najważniejszy i dla Niego trwamy w Kościele, modlimy się, czytamy Słowo, pracujemy duchowo nad sobą? A może te wszystkie praktyki podejmujemy ze względu na nas samych lub na innych? Np. dlatego, bo lepiej się wtedy czujemy, bo to daje nam poczucie spełnienia, bo inni nas chwalą, kiedy podejmujemy konkretne działania, itp…

Oczywiście niezależnie od tych motywów Jezus nas przyjmuje i nie odrzuca. Lecz chce nas ukierunkować i oczyścić z tego, co jest niewłaściwe. On zachęca do głębszych motywacji naszych działań, On pragnie, abyśmy Jego postawili w centrum, a nie siebie, czy innych.

Prośmy więc Ducha Św. o prowadzenie we właściwym kierunku, abyśmy uwierzyli jeszcze bardziej, i aby umocnił naszą miłość do Tego, który pragnie głębokiej z nami relacji.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...