Moje codzienne zatrzymanie 2020.04.29

Mt 11,25-30

Przeżywamy dziś Święto św. Katarzyny ze Sieny , dziewicy, doktora Kościoła i patronki Europy. Sam jej życiorys mógłby być dla wielu z nas inspiracją. Urodziła się w 1347 roku w licznej rodzinie mieszczańskiej, która raczej nie była uboga. Już od najmłodszych lat miała wizje mistyczne, pierwszą w wieku 6 lat. W siódmym roku życia złożyła Jezusowi ślub czystości. Mimo sprzeciwu rodziców prowadziła głębokie życie duchowe i w wieku 16 lat wstępuje do tercjarek dominikańskich. Jej życie naznaczone jest surową pokutą połączoną z posługą chorym i modlitwą w intencji papieża i jedności Kościoła. W 20 roku życia dostępuje łaski mistycznych zaślubin z Chrystusem. Jej zaangażowanie w sprawy świata i Kościoła (dzięki jej staraniom papież powrócił z Awinionu do Rzymu, modliła się i walczyła o jedność, sprzeciwiając się antypapieżom i ich zwolennikom) doprowadziły do postawienia jej przed sądem inkwizycyjnym, który jednak nie dopatrzył się żadnych herezji w jej pismach i postepowaniu. Gromadziła przy sobie wielu ludzi, także spośród elit, dla których była przewodniczką i pomocą w życiu duchowym. W wieku 28 lat dostąpiła łaski stygmatów, jako nagrody za poświęcenie na rzecz chorych i ubogich. Jest między innymi patronką Europy, pielęgniarzy, strażaków. Zmarła w wieku 33 lat. Krótkie, ale bardzo owocne było jej życie!

I w jej święto słyszymy w Ewangelii zachwyt Jezusa, nad faktem, że Bóg objawia tajemnice Królestwa prostaczkom. Katarzyna mogła być pyszna, wyniosła i korzystająca z życia na maxa, ale wybrała prostotę i życie z Jezusem. Była też tą dzięki, której wielu ludzi mogło przyjść do Jezusa, jako tego, który pokrzepia utrudzonych i obciążonych.

Niesamowite jest to w jaki sposób Bóg działa w życiu ludzkim… Z domu rodzinnego Katarzyna nie wyniosła zachęty do takiego stylu życia, jaki prowadziła, a jednak Jezus ją wybrał i konkretnie nią się posługiwał.

Czy my należymy do tych prostaczków, o których mówi Jezus w Ewangelii? Czy chcemy do nich należeć? Ja przyznam się, że bardzo!

Miałem więcej napisać o Ewangelii, ale kiedy poczytałem sobie o Katarzynie, zachwyciłem się tym, jak Bóg działał w jej życiu i postanowiłem wam o tym trochę napisać.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...