Moje codzienne zatrzymanie 2020.04.30

J 6,44-51 i Dz 8,26-40

Jezus kontynuuje Swoje nauczanie o Chlebie, który z Nieba zstąpił. Dużo miejsca zajmuje ten temat w Ewangelii Jana, bo jest on bez wątpienia bardzo istotny i ma nam ukazać sposób, w jaki możemy osiągnąć życie wieczne.

Chciałbym dziś naszą uwagę zwrócić na dwie sprawy.

1. „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec…” – mówi Jezus. A dalej cytuje proroków, którzy napisali, że „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Z jednej strony widzimy, że nie wszyscy są wierzący, a z drugiej mamy zapewnienie o tym, że wszyscy nimi będą. Jak to więc jest? Nie wszyscy mieli okazję usłyszeć naukę Bożą, lecz są i tacy, którzy nie podjęli decyzji przyjęcia jej. My mamy tę łaskę, że ją usłyszeliśmy i przyjmujemy, ale powinniśmy też czuć się odpowiedzialni za tych, którzy jej nie słyszeli lub nie przyjęli. Piękny przykład znajdujemy w dzisiejszym I czytaniu z Dziejów Apostolskich. Filip posłuszny Panu idzie i ewangelizuje Etiopczyka, który szuka prawdy. I jego posługa jest skuteczna, prowadzi bowiem do wiary i decyzji. Słuchajmy głosu Ducha Św. i bądźmy Mu posłuszni. Wtedy Bóg się nami posłuży wobec wielu ludzi.

2. Oczywistym jest dla nas, że w dalszej części Ewangelii Jezus mówi o Eucharystii, jako pokarmie dającym życie wieczne. Wiemy o tym i korzystamy z tego. Choć niestety grozi nam czasami rutyna w przystępowaniu do niej. Potrzebujemy więc pewnego odświeżenia w naszej pobożności eucharystycznej. Niewątpliwie czas ograniczeń związanych z epidemią, może być taką okazją do zatęsknienia za przyjmowaniem Jezusa w Komunii Św. Czy tak do tego podchodzimy? Czy była, jest w nas ta tęsknota? Do czego ona nas zachęca?

Duchu Święty wspieraj nas, budź w nas dobre pragnienia i postanowienia. Umacniaj nas w naszym ewangelizacyjnym powołaniu i miłości do Chrystusa, który daje nam Siebie w Eucharystii.

Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i błogosławię z całego serca ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...