Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.01

J 6,52-59

Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją Mowy Eucharystycznej Jezusa. Jak widzimy na początku Żydzi słysząc słowa Jezusa sprzeczają się miedzy sobą nie rozumiejąc tego, co mówi im Pan. I tu nasuwa mi się myśl w kontekście epidemii, zamkniętych kościołów, zachęty przyjmowania Komunii Św. na rękę. Popatrzmy na ile zła pozwoliliśmy my ludzie wierzący. Powstało tyle sporów, tyle krytyki, tyle osądów, tyle złości, gniewu i podziałów. I co tu jest złem? Wydaje mi się, że największy problem to nasza pycha, która doprowadziła do tylu grzechów przeciw jedności w Mistycznym Ciele Chrystusa, którym jest Kościół. Na ile znam serce Boga, źródłem Jego smutku są właśnie nasze grzechy przeciw jedności. Zamiast się o nią troszczyć, rozbijamy ją jakimiś sporami.

A Jezus chce jednoczyć się z nami, chce żebyśmy między sobą byli jednością, tak jak On jest jedno z Ojcem i Duchem. On daje się zjeść w Eucharystii, pokazując, że dla nas oddał się cały. Dla nas zapomniał o sobie, zrezygnował z chwały, ofiarował się i nieustannie ofiaruje w Eucharystii.

Dziś koniecznie przeprośmy Go za nasze grzechy przeciw miłości Boga i bliźniego, za wszystkie wykroczenia przeciw jedności z braćmi i siostrami. Chciejmy w ten I piątek miesiąca wynagrodzić Mu za te wszystkie rany zadane Jego Sercu i Jego Ciału, którym jest Kościół. Pamiętajmy też o tym, że Jego miłość jest wierna i On nas nigdy nie przestaje kochać, i nigdy nie osądza, nie potępia i nie odrzuca. Właśnie od Niego uczmy się prawdziwej miłości, która jednoczy, a nie dzieli.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...