Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.02

J 19,25-27

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, ze względu na liturgiczne przepisy związane z okresem wielkanocnym w tym roku została przeniesiona z 3 na 2 maja, a więc na dziś.

W Ewangelii widzimy scenę spod krzyża, kiedy Jezus oddaje nas Maryi, jako dzieci, a nam Maryję, jako matkę. W kontekście dzisiejszej uroczystości to ważny temat. Dlaczego? Bo czcimy Maryję jako Królową naszego narodu. To wybranie i ogłoszenie zostało dokonane przed wiekami, ale tak naprawdę to nie król czy naród Ją wybrali, tylko Ona nas wybrała. Zanim 1 kwietnia 1656 roku Jan Kazimierz oddał Maryi królowanie w Polsce, prawie pół wieku wcześniej sama Matka Boża objawiła włoskiemu jezuicie o. Gullio Mancinelliemu, że chce być nazywana Królową Polski i dodała: „Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie”. Wielokrotnie doświadczaliśmy Jej pomocy i obrony w historii Polski. Wielu z nas doświadczyło namacalnie Jej pomocy w życiu osobistym. Pomyśl, kiedy najbardziej ty doświadczyłeś/aś Jej pomocy i wsparcia?

Kiedy dziś, na początku miesiąca Jej poświęconemu, przeżywamy tak ważną uroczystość, chciejmy uświadomić sobie, jak wspaniałą Matkę dał nam Pan, jak wiele możemy dzięki Niej otrzymać. Odnówmy swojej zawierzenie Maryi, zaprośmy Ją na nowo do naszego życia i naszych rodzin, chciejmy pogłębić naszą pobożność maryjną. To absolutnie nie osłabi naszej więzi z Panem, bo Ona zawsze do Niego prowadzi i nigdy Go nie przysłania. Zastanów się przez chwilę, jak ty traktujesz Maryję i relację z Nią?

Zatrzymaj się też w krótkiej refleksji nad tym, jakim dzieckiem Maryi jesteś? Poproś Ją o wsparcie i opiekę, aby jeszcze lepiej naśladować Ją, jako najlepszą z matek i jako wzór ucznia Chrystusa.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...