Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.05

J 10,22-30

                Dzisiaj nasze ostatnie spotkanie z 10 rozdziałem Ewangelii Św. Jana w Tygodniu Modlitw o Powołania. Jezus zwraca naszą uwagę na to, co znaczy być Jego owcą. Ci, którzy należą do Jego stada wierzą, słuchają Go, idą za Nim, są Mu znani, otrzymują życie wieczne, nie zginą na wieki i nikt ich nie wyrwie z Jego ręki. Zobaczmy jak wiele obietnic zawiera się w słowach Jezusa. W krótkiej modlitwie podziękuj Mu za nie.

Ale z drugiej strony mamy swoje doświadczenia w życiu z Panem, bo nie raz zdarza nam się nie posłuchać Go, czy po prostu odejść od Niego. Musimy jednak pamiętać, że upadki i potknięcia się zdarzają, ale wcale nie muszą całkowicie nas od Boga oddzielić. Problem pojawia się wtedy kiedy podejmujemy decyzję kroczenia po swojemu przez życie, nie zważając na Boga i Jego wskazówki. Musimy nauczyć się w naszym życiu szybkiego powstawania i powracania do Niego. On sobie nigdy nas nie odpuści, nigdy z nas nie zrezygnuje, dlatego czeka, dlatego przypomina, dlatego zachęca i zawsze kocha. Pomyśl przez chwilę jak często zdarza ci się potykać i jak szybko powracasz do Niego? Poproś Ducha Św. aby cię wspierał w jak najszybszym powstaniu i powrocie do Pana.

Przypomina mi się pewna rzecz, o której kiedyś słyszałem. Przypowieść o zagubionej owcy i 99 tych, które trzymały się stada podobno nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Słyszałem, że kiedy zagubi się jakaś owca i zostaje znaleziona przez pasterzy wcale jej nie biorą na ręce, tylko łamią nogi, aby więcej nie odchodziła lub zabijają, by nie była złym przykładem dla stada. W ewangelicznej przypowieści natomiast Jezus mówi o sytuacji zupełnie innej, o radości z odnalezienia zguby, bo mówi o Swojej miłości do nas. Pokazuje jak bardzo Mu na nas zależy. Spróbuj przez chwilę rozważyć w sercu taką miłość Boga do ciebie… Poproś o to, byś potrafił ją przyjmować… I bądź Mu wdzięczny, bo to przecież CIEBIE tak kocha.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...