Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.06

J 14, 6-14 i 1 Kor 15,1-8

Przeżywamy dziś święto Apostołów Filipa i Jakuba. Dlatego też w Ewangelii jedną z głównych postaci jest Filip, a w I czytaniu św. Paweł wspomina Jakuba.

Kiedy pochylamy się na dzisiejszym Słowem zauważamy, że Apostołowie mieli bardzo zażyłą relację z Jezusem. Filip bez żadnych ograniczeń kieruje swoją prośbę o pokazanie Ojca, bo takie miał w sercu pragnienie. Jezus natomiast odpowiadając mu odkrywa, nie tylko Apostołom, ale również nam bardzo istotne tajemnice wiary. Mówi wyraźnie o relacjach między Nim a Ojcem, o tym, że są jedno, że działają w jedności, a On, jako Bóg wcielony jest „obrazem Boga niewidzialnego”. Kiedy pochylamy się nad Ewangelią widzimy wiele takich sytuacji, kiedy Jezus poucza swoich uczniów, ukazując im znacznie więcej niż tłumom. Dziś my, dzięki Duchowi Św., potrafimy bardziej to zrozumieć i odnieść również do naszego życia. Czy w taki właśnie sposób czytamy Ewangelię? Czy to, co Jezus mówi do uczniów, potrafimy odebrać jako Słowo do nas?

Jezus nieustannie umacnia naszą wiarę. Czyni to przez Słowo, ale również obecność sakramentalną. Pokazuje również, że dzięki wierze doświadczymy Jego pomocy i wsparcia w różnych sytuacjach naszego życia, aby przez to Bóg doznał większej chwały. Na ile wiara wpływa na twoją codzienność? Czy widzisz działanie i opiekę Jezusa w twoim życiu?

Wiara, która dotarła do nas od Apostołów, którzy wypełnili nakaz Chrystusa jest wspaniałą przygodą. Bądźmy za nią wdzięczni i z Bożą pomocą rozwijajmy ją. Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...