Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.07

J 13,16-20

                Piękna scena obmycia nóg podczas Ostatniej Wieczerzy to wielka lekcja miłości i służby. Jezus w dzisiejszej Ewangelii poucza uczniów, a więc i nas, o tym, że nie możemy być więksi od Niego. Skoro Ona jest pokorny i służy, tak samo powinniśmy czynić i my. Czasami zdarza nam się pokusa wyższości. Jak sobie z nią radzisz? Jakie myśli i uczucia pojawiają się w tobie na te słowa o służbie i pokorze?

                Zostaliśmy przez Niego wybrani. I to bez żadnej naszej zasługi. To, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, to że jesteśmy katolikami, to Jego łaska. Czy jesteś tego świadomy? Czy jesteś za to wdzięczny?

                Ale to wybranie pociąga za sobą również zadanie. Jest nim troska o swoją wiarę, naśladowanie Jezusa i świadectwo, czyli pokazywanie swoim życiem prawdy Ewangelii. Co ty na to? Czy chcesz w to wejść tak na poważnie?

                Jezus nas posyła. Ludzie, którzy będą nas przyjmować, jako uczniów Chrystusa będą przyjmować Jego samego, a w konsekwencji także Ojca. Niesamowite!!! Czy chcesz nieść światu Boga?  

                Nie zapomnijmy też przy okazji dzisiejszego „Zatrzymania” podziękować za tych, dzięki którym Bóg jest obecny w naszym życiu. Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...