Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.08

J 10,11-16

                Napisałem we wtorek, że po raz ostatni spotykamy się w Tygodniu Modlitw o Powołania z 10 rozdziałem Ewangelii św. Jana. Myliłem się, bo dziś wracamy do Ewangelii o Dobrym Pasterzu. A to dlatego, że mamy Uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika, żyjącego w XI w., który, jak wskazują biografie, był dobrym pasterzem na wzór Najlepszego Pasterza. I św. Stanisław, jak przystało na dobrego pasterza, oddał życie za swoje owce, broniąc ich przed mściwością króla. Zanim zginął śmiercią męczeńską uczynił bardzo wiele dla Polski i jej niezależności, a także dla rozwoju Kościoła na naszych ziemiach. W źródłach historycznych można znaleźć wzmianki o tym, że Stanisław był patronem, do którego uciekano się o pomoc w czasie rozbicia dzielnicowego naszego kraju oraz rozbiorów. A wszystko za sprawą legendy o cudownym zrośnięciu się ciała świętego męczennika, które przez króla – oprawcę zostało poćwiartowane. Jan Paweł II nazwał go „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”. Jest on jednym z głównych patronów naszej Ojczyzny.

                Tak w skrócie można byłoby przedstawić dzisiejszego patrona, choć zachęcam, by bardziej poznać jego zasługi, historię życia i męczeństwa z rąk króla, który wcześniej był jego przyjacielem, a potem stał się mordercą.

                Dobrze się składa, że w Tygodniu Modlitw o Powołania, mamy ukazany taki piękny wzór duszpasterza. Bo zapewne i w naszym życiu znajdziemy takich księży, za których jesteśmy Panu wdzięczni… Spróbuj dziś sobie ich przypomnieć, podziękować za nich Jezusowi i pomodlić się o potrzebne dla nich łaski.

                A z drugiej strony wspominając patrona naszej Ojczyzny zadajmy sobie pytanie o naszą do Niej miłość. Polska jest naszym domem ojczystym, dziś doświadcza pandemii i jej skutków, także różnych podziałów… Ale przecież jesteśmy Polakami i oczywiste jest, że od pomyślności Polski zależy nasza pomyślność. Czy modlisz się z Polskę i Polaków? Jak wygląda twój patriotyzm? Jak troszczę się o dobro Polski, o sprawiedliwość i pokój, a także o to, by Polska była zawsze Bogu wierna?

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...