Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.11

J 14,21-26

                Dziś zacznę od końca. Jezus obiecuje Ducha Parakleta, który wszystkiego nauczy i przypomni wszystko, co Jezus przekazał swoim uczniom. To ważna obietnica w kontekście naszego rozwoju i Tradycji Kościoła, która tworzy się przez wieki. Musimy mieć świadomość, że między innymi dogmaty wiary w Kościele Katolickim są owocem działania Parakleta. To bardzo ważne, bo czasami możemy mieć wątpliwości w wierze i doktrynie katolickiej. Dzięki Duchowi Św. Kościół nie błądzi!

                A teraz od początku… Jezus zachęca nas do pokonywania w sobie ignorancji, czyli niewiedzy. Chcesz jeszcze bardziej Go kochać – zachowuj Jego przykazania. Ale aby je zachowywać, trzeba je znać. Niedawno pewna osoba zadała mi pytanie, kogo słuchać w kontekście obecnej sytuacji? Wielu, nawet duchownych dziś sieje trochę zamętu w naszych sercach. Po części dzieje się tak dlatego, że nie znamy dobrze nauki Ewangelii i Kościoła. A przecież jest ona na wyciągnięcie ręki. Jak często czytasz Katechizm Kościoła Katolickiego? Jakich mówców słuchasz? Czy znasz naukę ostatnich papieży i Soboru?

Kolejna sprawa, jaka mi się nasuwa, to fakt, że wielu katolików dziś wybiórczo traktuje naukę Chrystusa. Co im pasuje, to biorą, a co nie, po prostu odrzucają. A ty? Z czym się nie zgadzasz w nauczaniu Kościoła? Co sprawia ci trudności w zaakceptowaniu i wypełnianiu? Zastanawiałeś się dlaczego? A czy podjąłeś trud, by poszukać źródeł takiego nauczania?

Zauważam, że ludzie, którzy zbliżają się do Jezusa, dzięki Duchowi Św., coraz bardziej potrafią zrozumieć i przyjąć wymagania Ewangelii i nauczanie Kościoła. To jest łaską Bożą, ale też oznaką naszego wzrostu.

A więc, do roboty ?

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...